Seznam jmen s výkladem

Výklad podle křestního jména:
ADAM
- individualista, osobnost, první muž. Potíže zvládat S emoce a ego. V životě dosáhne
všech svých cílů, pokud . naučí naslouchat druhým. Jméno vhodné pro Ryby a Vah, U
Lva, Kozoroha a Berana by způsobovalo problémy. Vládli Slunce.
ADÉLA
- živelná a proměnlivá energie plná citu, někdy i záští. Dobrodružka, učenlivá,
inteligentní, zároveň velmi živočišná. Její náklonnost se rovná smršti EI Nino. Doporučuji
věnovat se právům nebo herectví. Vibrace nabádá ke zklidněni a mírnosti. Štěstí přináší
Jupiter. Slunce a Merkur jsou vládnoucí planety.
ADOLF
- jméno podléhající emocím, individualista lpící na rodině, přátelích. K úspěchům vždy
potřebuje druhé. Při velkém povzbuzování je schopen občas až enormních úspěchů.
Vhodné ke znamení Raka a Ryb. Nebezpečné ve všech rohatých znameních. Někdy
popudlivý a diktátorský. Vládne obrácený Měsíc a Slunce.
ADRIANA
-bojovnice, za kterou stojí marsovské odhodlání poprat se s životem. Touha vítězit je jí
vlastní. Adriana je plná invencí i nápadů. Dle data narození může být i velká sportovkyně.
Jen od ní neočekávejte velké ohledy, pokud jde o její cíl. Vhodná jsou všechna znamení.
Slunce a Mars jsou její planety.
AGÁTA
- k cílům se dostává přes překážky, je tvůrčí, přátelská a ohleduplná. Ale život jí občas
hází klacky pod nohy. Za přátele si vybírá osobnosti, ty silnější. Vhodné ve znamení
Berana, Býka, Kozoroha, Štíra. V těchto znameních má sílu přetavit 12 na 3. Vládne jí
Slunce a Měsíc.
ALBERT
- jméno skrývá netušenou vnitřní sílu, ale jako osobnost dozrává později. Doporučuji dát
ve znamení Vah, Ryb, Vodnáře, Raka, Blíženců. Všechna rohatá znamení jsou pro toto
jméno až předimenzovaná. Vládne Merkur a Slunce.
ALBÍNA
- povídavá dívka, žena i stařenka, vesměs oblíbená. Tvůrčí a Inteligentní. Jméno vhodné
pro všechna znamení. Měsíc a Slunce podporuje přátelská i citová vyjádření. Ohleduplnost,
spravedlnost a jemnost jsou přednostmi.
ALENA
- živočišná, materialistická, plná pokušení a zvědavosti. Zároveň toužící po rodině a
samostatnosti. Bytosti, které jsou okolo ní, si přivlastňuje, přikazuje neopouštět ji.
Pokud se tak stane, toto jméno se dost trápí. Vhodné pro všechna znamení kromě Lva a
Kozoroha. Vládne Slunce, Jupiter a Venuše.
ALEŠ
- individualista, většinou introvert potýkající se se svými emocemi. Doporučuji
sportování a pohyb, tím se tomuto jménu snižuje vnitřní tlak i nespokojenost. Vhodné
pro znamení Ryb, Raka. Toto jméno může mít problémy, pokud má nedostatek pohybu.
Vládne Slunce a Pluto.
ALEXANDR
- vibrace inteligence a moudrosti. Inklinuje k duchovnu. protože skrývá karmickou zátěž.
Nebude mít úplně snadný život, pokud se naučí jen materialistickému pojetí. Vhodné pro
Lva, Kozoroha, Váhy, Vodnáře a Berana i Ryby. Vládne Mars, Merkur a občas si zaskotačí
a nadělá paseku v živote Saturn.
ALEXANDRA
- vibrace čísla 8 je čistě materialistická. Dívka s tímto jménem bude praktická, pokud
nebude zrozena v Beranu či Blížencích, bude i spořivá. Jakým životem začne, takovým se
bude ubírat celý život. Pro toto jméno je velmi důležité dět-ství. Vládne Mars a Uran spolu
se Sluncem.
ALEXEJ
- přátelské komunikativní a tvůrčí jméno. Velmi záleží na příjmení, které určuje jeho celý
život i osobnost. Jméno je bez karmické zátěže a může dosáhnout mnohých vysokých
cílů. Citový, bojovný, ale spravedlivý. Vládne Měsíc a Mars.
ALICE
- komunikativní, jemná, citlivá. Je možný tvůrčí přístup k životu, ale většinou inklinuje k
rodinnému krbu. Děti jsou její radost a pýcha, ale vdává se později. Jméno vhodné pro
všechna znamení kromě Kozoroha. V tom se nebude cítit dobře. Vládne Měsíc a Mars.
ALOIS
- jméno podléhající emocím a vznětům. Ztížený život urči-tou přecitlivělostí na své ego.
Tato vibrace jména potřebuje vlídně domácí zázemí a pochopení. Pokud ho nemá, může
se uchýlit k alkoholu či jiným závislostem. Vhodné pro Střelce. Citové brzdy, introvert.
Vládne Měsíc.
ALŽBĚTA
- veliká vnitřní síla, která je závislá na vibraci příjmení. Může být jako dvousečná zbraň.
Dobro či Zlo. Ale nikdy prů-měr. Většinou dokáže čelit i tvrdším životním podmínkám.
Vhodné pro všechna znamení. Vládne Merkur a Slunce.
AMÁLIE
- rozmarná, něžná a většinou sympatická tvářička, která bourá zdi nepřízní a mění je
v přátelská a magická místa. Dobrodružka s talentem. Oblíbená v kolektivech, vždy
obklopena přáteli. Vhodné pro všechna znamení. Provází ji Slunce a Jupiter.
ANASTÁZIE
- jméno skrývající rodinné zázemí, klid, harmonii. Dívka Anastázie utvoří hravě hnízdečko
lásky, bude se zajím o vaření, domácnost a děti. Praktická a láskyplná. Jméno doporučuji
ve všech znameních. Vládne silně Venuše.
ANDĚLA
- vše, jen ne andělská vibrace. Pod číslo říká vítězím, jsem první a budu bojovat.
Egocentrická, naprosto netoužící s brzy vdávat. Inteligentní, individualistická a originální.
Kromě Kozoroha, Býka a Vodnáře je toto jméno vhodné pro všechna ostatní znamení. Ve
Lvu je příliš egoistické. Citové problémy. Vládne Slunce.
ANDREA
- většinou hezká tvář, ale určité blokace v životě. Karmická zátěž. Vše si v životě musí
zasloužit, nic nedostane zadarmo. Velmi počítat s vibrací příjmení a s osobností jí danou.
Vzít v úvahu i datum narození. Pozor. Vládne Slunce a Saturn. Je vhodné se poradit s
numerologem.
ANDREJ
- totéž jako Andrea. Pokud je to rodové jméno, zvážit, zda potomek podstupovat stejné
nesnadné cesty. Vládne Slunce a Saturn.
ANETA
- živočišná, divoká, inteligentní dobrodružka, dosahující většinou velkého vzdělání či
jiných úspěchů. Dobré jméno pro všechna znamení kromě Lva a Kozoroha. Pozor na
přemrštěnost. Vládne Slunce, Merkur a Jupiter.
ANEŽKA
- opět veliká vnitřní síla. Vibrace čísla 22 dokáže člověka držet v každé situaci. Jméno
Anežka je připraveno na všechny překážky i úspěchy, je samozřejmě závislé na příjmení
a osobnosti nositele. Vhodné pro všechna zvířetníková znamení. Vládne Slunce a Měsíc.
ANNA
- vibrace 12 je ryze ženská. Obětavá a milující, ale často žijící životem druhých. Je to
osud starostí a práce. Neustálý koloběh povinností. Anna je matka a žena. Moc toto
jméno nedoporučuji, je v něm vnitřní tušení nelehkého údělu. Slunce, Měsíc a s nimi
působí silně Mars.
ANTONIE
- vibrace lásky a domova. Toto jméno symbolizuje lásku ženy k rodinnému krbu, dětem
a manželovi. Třicet trojka je podporována Venuší, takže většinou každá Antonie skončí v
přístavu manželském. Jméno je vhodné pro všechna znamení. Venuše je zde královnou.
ANTONÍN
- poctivé české jméno, starostivý otec rodiny. Klidně je dítěti dejte, pokud si přejete, aby
mělo normální a obyčejný život bez velkých výkyvů. Spočítejte dohromady s příjmením
a snadno vytušíte jeho životní cestu. Vhodné pro všechna znamení. Venuše a Slunce
vládne Antonínovi celý čas.
APOLENA
- bojovnice , vůdčí typ. Nenechá si mluvit do života. Nervní, inteligentní individualistka.
Materialistická a praktická. Velice toužící dokázat životu, zač je toho loket. Vhodné jméno
pro znamení Lva, Ryb, Raka. Silně vládne Slunce.
ARNOŠT
- vibrace pracovitosti, lásky a obětavosti. Nutnost staral se o druhé, i když nechce. Z této
vibrace není úniku. Není špatná, ale pokud je s příjmením neharmonická, nedoporučuji
dávat dětem. Vládne obrácená Venuše, zády k Arnoštovi.
ARTUR
- pro táto jméno platí totéž, co pro Arnošta. Obrácená Venuše. Práce pro druhé, citovost.
Naději přináší dobré da-tum narození.
AUGUSTÝN
- jméno se silnou karmickou zátěží, 2 x 7 + 29tvoří karmický trojúhelník. Z tohoto údělu
už nepomůže ani dobré znamení či datum narození. Pokud jste dítěti toto jméno dali,
doporučuji změnu. Vládne dvojitý Saturn a obrácené Slunce.
BARBORA
- láskyplná práce pro druhé, vnitřní napětí, touha po indi-vidualitě, ale opětovné
sklouzávání do povinností. I když se dítěti říká Báro, což je vibrace čísla 13, a touhu po
vrcholu a změnách tato zdrobnělina umocňuje, přesto se řítí do ko-loběhu povinností a
práce. Vhodná znamení: Ryba, Rak. V jiném znamení Barbora více trpí. Obrácená Venuše.
BARTOLOMĚJ
- komunikativní jméno, důvěřivé k přátelům, obětavé, bo-hužel skrývá často zklamání i
zradu z vnějšího okolí. Teprve po určitých zkušenostech se Bartoloměj postaví k životu
čelem. Z vnitřního světa přicházejí potíže citového rázu. Občas odejde k psychologovi
nebo do restaurace, aby se vnitřní tlak vyrovnal. Vhodné pouze pro Lva, ten si pořádek
dokáže udělat. Beran či Býk budou agresivní. Vládne nejvíc Měsíc a Mars.
BEÁTA
- velká psychická síla, láska, inteligence, jemnost, velmi dobré jméno. Je bez karmické
zátěže. V životě se určitě ne-ztratí. Vyrovnává i nedobré datum narození. Vhodné pro
všechna znamení. Beáta by měla být odvážná, přináší jí to štěstí.·Vládne Měsíc a Slunce.
BEDŘICH
životní blokace, bohužel nic moc. Bedřichu Sme-tanovi z problémů pomáhalo příjmení,
ale těžkým životním strastem se nevyhnul. Nechal po sobě nádherné dílo za cenu
lidského utrpení. Toto jméno moc nedoporučuji. Obsahuje vibraci čísla 40. A každý se
nejmenuje Smetana. Čtyřicítka působí destruktivně. Vládne Měsíc a obrácený Merkur.
BĚLA
- jemná, oduševnělá. Pokud jí toto nezkazí souřadnice s je-jím příjmením, je to žena
s velkým "ž". Smysl pro vše krásné a pOVznášející. Křehká bytost v Rybách a Raku.
Podsaditá v Býku. Nadaná ve Lvu. V Beranu bude mít smysl pro hud-bu a poezii. Daří
se jí i v Kozorohu. Nedoporučuji dávat ve Štíru, stala by se z ni neurotická a nedůtklivá
bytost. Vládne Měsíc a hodně Slunce, občas obráceně.
BENEDIKT
- nadaný student s karmickou zátěží, která ustupuje jen v případě duchovního života.
Nepřeje manželství a lásce. Nebo jen málokdy, a to musí mít dobré příjmení. Vyznačuje
se inteligencí a jemností, pokud je narozen v Rybách. Vhodné ve znamení Vodnáře či
Raka, v Raku působí na umě-ní. Vládne Mars, Merkur a s těmi cvičí bohužel Saturn.
BENJAMIN
- dobrodruh, cestovatel, přítel všeho nevšedního, celý ži-vot je v něm nepokojné a
zvědavé dítě. Pokud je i vhodná vi-brace příjmení, může v životě mnoho dokázat. Dobré
jméno pro Lva, Berana, Býka, Kozoroha, Štíra, Střelce. Přes svůj vnitřní neklid je dobrý
přítel, trochu netrpělivý, ale milující manžel, který se nezdržuje moc doma. Pořád cestuje
nebo někde něco kutí. Vládne Měsíc, Mars a Jupiter.
BERNARD
- tvůrčí typ, oblíbený v kruhu přátel, možný vynálezce či umělec, který zůstává u jednoho
typu umění nebo vynálezu. Založen materialisticky. Osobnost úspěšná ve všech znameních
kromě Býka. Tam je Bernard materialistický, ne-zdravě šetrný až hamounský a
nervní. Vládne Mars, Jupiter a Uran.
BERTA
- osobnost inteligentní, individualistická, vítězná. Nehodí se pro manželský a rodinný
život. Pokud má děti, moc je nerozmazluje, vede je ke sportu či studiu a ukazuje jim,
jak je život nelehký. Většinou stojí v čele demonstrací. Potřebuje obdiv davu a vítězství,
teprve potom je šťastná. Nevhodné jméno v Beranu, Býku a Lvu. Tam se umocňuje ego.
Vládne Slunce, Neptun a Měsíc.
BLAHOSLAV
- jméno zatížené karmicky. Moc nedoporučuji. Je v něm duševní síla překonat nepřízeň
osudu. Vládne Měsíc, Neptun a dvojmocné Slunce.
BLANKA
- energii, která proudí nesoustavně, je třeba se ovládat. Nejdřív myslet, potom jednat.
Praktická, většinou ovládá též mužské domácí opravy. Nebojácná. Často končí jako
vedoucí či mistrová s rodinou za zády. Někdy se její energie může zvrtnout do umění.
Vládne Měsíc, Merkur a Jupiter.
BLAŽEJ
- citlivý člověk toužící po úspěchu, ale většinou žije ve stínu někoho silnějšího. Úspěch
se dá předpokládat pouze při dobré konstelaci data narození. Datum dokáže zázraky.
Většinou bývá dobrý otec rodiny. Vhodné pro Býka, Kozoro-ha, Štíra, Lva. Vládne
obrácený Měsíc.
BLAŽENA
- nevyrovnaná bytost, celý život toužící po něčem lepším. Živočišná, rozhodující se
poctivě, schopna lásky. Bohužel jí není dáno klidné putování. Když už si myslí, že jde
vše k dob-rému, něco se zvrtne a ona začíná opět od začátku. Vládne obrácený Měsíc a
Saturn.
BOHDAN
- materialista, rodinný typ, praktický, někdy lehce neu-rotický na poli financí. Nerad
vydává, rád přijímá. Vyžaduje mnoho lásky a obdivu, otrokář. Člověk s tímto jménem by
měl žít víc duchovně, nejen pro majetek a vlastní luxus. Na povrch dobrý kamarád, ale v
rodině se nepřetvařuje. Vládne Měsíc, Venuše a planeta Uran .
BOHDANA
- o číslo víc než Bohdan a vše je úplně jinak. Toto jméno má skryté schopnosti vést.
Dívka je rozený psycholog. Bude inklinovat k duchovním vědám. Jméno je vhodné
pro Ryby, Vodnáře a Váhy. V Býku by se projevila velice autoritativně. Vládne Měsíc a
Neptun.
BOHUMIL
- přátelské jméno, plné invencí a nápadů, které většinou pečlivě dotahuje do konce. Má
rád své jisté, v citech je ma-jetnický i citlivý. Pochvala ho povzbuzuje až do nekonečných
výšin. Vhodné pro Berana, Lva, Vodnáře, Váhy i Býka. Je to šťastná vibrace pro život.
Vládne Měsíc, Merkur a Uran.
BOHUMILA
- vítězná, oblíbená, láskyplná, citlivá a zranitelná. Toto jméno může ohrozit jen špatné
příjmení, špatné datum narození, jinak už nic. Doporučuji ve všech znameních, pro-tože
Bohumila opravdu nikoho nezarmoutí.
BOHUMÍR
- jméno s velkou produkcí. Jako dítě neposedí, hyperak-tivní i v životě. Inteligentní a
zvědavý. Rozený archeolog, skrývá osobnost s neustále rostoucí touhou něco v životě
dokázat. Jako muž dost nevěrný, ale neopouštějící rodinu. Jméno vhodné pro Ryby,
Váhy, Vodnáře a Pannu. Vládne Měsíc, Merkur, Slunce, Jupiter.
BOHUSLAV
- osobnost s velkou invencí. V životě se dopracuje většinou někam na výsluní, v rodině
ovšem často despota, možná i vztekloun. Bojovník za život. Pří špatné konstelaci končí
úplně na dně. Zlatou střední cestu nezná. Buď je nahoře, nebo dole. Vhodné poradit se
s numerologem, než toto jméno dáte svému dítěti. Vládne a převládá Slunce a Uran. V
pozadí Měsíc.
BOHUSLAVA
- toto jméno je karmicky zatíženo. Nedávat, pokud se nechcete své dceři pomstít za
špatný porod. Opět za touto karmou je duševní síla a inteligence, která překonává všechny
překážky. Vládne obrácené Slunce, Měsíc a Neptun.
BOLESLAV
- miluje život, živočišný, někdy bohémský, ale životní blo-kace se nedají utajit. Toto
jméno absorbuje život ve velkém, dokáže být dobrý přítel, ale horší manžel. Narozen v
Rybách je okouzlující filosof, ve Lvu tzv. tlučhuba, tedy při špatném příjmení. Doporučuji
poradit se s numerologem. Ve jméně je skryta karma, která někdy ukazuje cestu. Vládne
Měsíc, Jupiter a Saturn.
BONIFÁC
- oblíbený kamarád do nepohody. Možná příští cestovatel a podnikatel. Může být i
horolezec. Je v něm spousta neklid-né a velmi osobité energie. Adaptabilní ochutnávač
života. Jméno doporučuji v Býku, Lvu, Střelci a Kozorohu. V Ry-bách se projevuje velmi
roztěkaně a v Raku pije. Vládne mu Jupiter, Měsíc a Merkur. y
BORIS
- ruské jméno mělo raději zůstat na rodné Rusi. Zní li-bozvučně a rozhodně. Možná v
českých a moravských luzích zmírní a změkne. Bytost, která si vás podmaní a potom
ráda poroučí. Může mít hezkou tvář a ušmudlanou duši. Jméno vhodné pro Ryby a
Vodnáře. Tam nenadělá tolik problémů. V Býku, Lvu a Raku pije a poroučí. Rád se
předvádí ve všech znameních. Vládne Měsíc, Saturn a Neptun.
BOŘEK
- toto jméno bude pracovat vždy ve stínu někoho. Citlivé, ;myslné, toužící po harmonii
a rodině. Vládne mu Venuše, většinou obrácená. Ve Štíru záletné, v Rybách a Beranu
přemýšlivé a inteligentní. Nedoporučuji v Kozorohu a Vod-náři. Žení se později, protože
si chce vychutnat život v celé je-ho kráse. V pozadí stojí Měsíc a Merkur, což znamená
adaptabilitu.
BOŘIVOJ
- vibrace oblíbenosti, smyslu pro umění a dobrou pohodu. Bavič, trochu experimentátor
života. Osobnost v každém pří-padě. V životní pouti najde své cíle za pomoci dobrých
přátel, hlavně žen. Vládne mu Slunce a většinou vlídný Saturn a Mars.
BOŽENA
- krásné české jméno, plné invence a pokory. Nepřináší moc štěstí. Vládne mu Neptun,
pomalá planeta. I přes letitou tradici toto jméno nedoporučuji. Z vnitřního přetlaku je
možný u Boženy umělecký směr, ale je to jen velmi řídké. Do života zasahuje Měsíc a
Saturn.
BRIGITA
- invence spíš získaná životními zkušenostmi, než aby by-la vrozená. Jméno vhodné pro
trpělivou a mravenčí práci, tam je osvědčena preciznost. Doporučuji vždy trpělivost.
Ovlivnění Marsem a Neptunem, z čehož vzniká vnitřní kon-troverze. Nucená obětavost.
Moc toto jméno nedávejte.
BRONISLAV
- jméno brzdí štěstí zrozence. Osudová 40. I když je vyvážené třeba dobrým příjmením
a datem narození, človíček dostane štěstí jen minimum, a to ještě prostřednictvím
rodičů či partnerky. Neustále se nad ním vznáší Damoklův meč. Z těchto důvodů jméno
nedoporučuji. Vládne obrácený Merkur a Pluto.
BRUNO
- bloky v životě jsou někdy zapříčiněné citovou nerozhod-ností, výkyvy, obsahuje
karmické zatížení. Přestože jméno zní libozvučně, nepodtrhuje štěstí člověka, spíše
naopak. Jménu vládne Saturn s velmi rozkývanou střelkou svého kompasu. Měsíc
působí neuroticky, občas ukáže vlídnou tvář Jupiter.
BŘETISLAV
- vítězné jméno, dobrý start do života. Co započne, také šťastně dokončí. Doprovází
ho planeta Neptun, která probouzí zájem o esoterické vědy, Měsíc city a Mars chuť se
rvát. Pokud není rušeno špatnou vibrací z data narození či příjmení, má osud dobrý a
radostný. Vhodné pro všechna znamení.
CECÍLIE
- tvrdohlavá, tajemná, řídící se pouze tajemnými pokyny zevnitř. Silný charakter,
pracovitá, nadaná, ke svým blízkým laskavá a milující. Vládne Mars, Venuše a Neptun.
Dopo-ručuji ve všech znameních kromě Lva.
CTIBOR
- živočišný, úspěšný. Rodina je u Ctibora na předním místě. Pří dobré konstelaci data
narození to může dotáhnout na trenéra nebo vedoucího provozu. Vládne Mars, Slunce a
Merkur. Jméno doporučuji dát v Panně, Býku a Štíru.
CTIRAD
- jasné vedoucí postavení. Nadání pro cokoli, kde se může poprat s problémy. A bude
šťastný. Toto jméno dosahuje titulů. Není přecitlivělý, i když se narodí ve znamení Ryb.
Dokáže být i výbušný a nebezpečný. Vládne Mars, Měsíc, Slunce a Neptun. Pouze v
manželství občas selže. Kromě Ryb a Vah je vhodné pro každé znamení.
ČENĚK
- nevýbojný s obráceným Měsícem v zádech. Většinou citlivý a kamarádský. Je vhodný
do manželství. pracovitý. chápavý a spolehlivý. Doporučuji dát jméno ve znamení
Berana. Býka. Lva. Štíra a Kozoroha. Tato znamení podpoří vůli jmenovaného. Mars zde
působí velmi mírně.
ČESTMÍR
- vládnoucí otec rodiny, milující diktátor. Trojmocný Mars a Venuše způsobují. že si
Čestmír doslova majetnicky přivlastňuje vše, co má rád; od lidí, majetku. po chuti k jídlu.
Může mít sklony k obezitě. k pohodlí a luxusu. Vyhnout se znamení Býka. Lva a Štíra.
Také Beran a Kozoroh působí hodně tvrdě na charakter.
DAGMAR
- učenlivá, majetnická. Ve špatném postavení jména i bojácná, ale přes všechno vyhrává
materiální způsob života. Vztah k penězům je tomuto jménu dán. Chytrá Horákyně, to je
správný výraz pro Dagmar. Dovede hluboce milovat svou rodinu a udělá pro ni vše. aby
zabezpečila všechny její potřeby. Vládne Merkur, Venuše a vévodí Uran. Nedoporučuji ve
znamení Vah,' Střelce. Štíra a Vodnáře s Rakem. Tam vznikají kontroverzní by-tosti. které
neustále diskutují o smyslu života těch druhých.
DALIBOR
- toto jméno je úžasné. Z jedné strany inteligentní a hravé, vzápětí nerudné a pohodlné.
Záleží na postavení Saturnu, který mu brouzdá životem. Karmická zátěž přikazuje poprat
se s problémy, ne prásknout dveřmi. Dalibor je koťátko se vztekem lva. Nedoporučuji v
Beranu, Býku a Kozorohu. Tam vznikají rozpory se sebou samým. Také Štír není dobrý.
Vládne Merkur, Mars a zatrápený Saturn.
DALIMIL
láska k lidem a k životu. Inteligence, mírnost a touha pomoci národům i své rodině.
Nesobeckost. Jméno vhodné pro všechna znamení. Nedávala bych ho pouze v Rybách,
Vahách, Raku. Tam by bylo moc mírné a nesoběstačné. V Raku je nebezpečí požívání
alkoholu nebo omamných látek. Vládne Merkur a Venuše.
DANA
- duchovní, nadaná a citlivá. Inteligence je vrozená. Dovede být milující a věrná.
Nedoporučuji jméno dávat v Rybách a Raku, možné problémy se srdcem či cévami.
Vládne Merkur a Slunce. Někdy citová labilita při špatné konstelaci Měsíce.
DANIEL
- učenlivý, bohémský, citlivý, peníze používá jako prostředek k dosažení svých cílů. Má
rád citovou stabilitu. Je nervózní, pokud ji nemá. Může cokoliv, ale rodina musí být tam,
kde on chce. Jméno vhodné pro všechna znamení. Daniel narozený v Blížencích hledá
smysl života po celém světě, až V pozdním věku přijde na to, že vše je uvnitř jeho duše.
Vládne Merkur, Venuše a Uran.
DANIELA
- vládnoucí a inteligentní jméno. Velmi popudlivé v Beranu, Býku, Kozorohu a Štíru - tato
znamení je lépe zcela vynechat. Velmi dobré je při narození v Rybách, Raku, Vodnáři,
Vahách. Ještě snad trochu ve Střelci. Lev je také neurotický a despotický, ale nadaný a
cílevědomý. Vládne Merkur, Měsíc a Uran. Slunce je nejsilněji působící planeta.
DARINA
- jméno je karmicky zatížené. Používejte aspoň zdrobněliny nebo zkrácené tvary. Jméno
skrývá velkou duševrtí sílu kar-mu překonat, což může pouze duše a dívka sama.
Nepomůže jí nikdo. Snad ještě dobré datum narození. Vládne Merkur, Měsíc a Neptun.
Vhodné znamení Beran, Lev a Střelec.
DARJA
- opět jméno zatížené sedmičkou a šestnáctkou. Citové problémy, srážky se životem, můj
názor je: nedávat toto jméno vůbec. Vládne Merkur, Slunce, Venuše a neustále kolem
krouží Saturn.
DAVID
- velmi silná vibrace, kterou nikdo neporazí. Číslo 22 je číslem síly a někdy i
bezohlednosti. Vládne Merkur, který při-dává na chytrosti, Měsíc na citu a opět se spojuje
v chytrost. Vhodné pro všechna znamení. Pokud máte i příjmení s číslem 22, může vám z
dítěte vyrůst problém. Není dobré kombinovat dvě 22 v jednom jméně a příjmení. Číslo 22
je nutno zvládat celý život, ale dvakrát 22, to už je nad lidské síly.
DENISA
- česky Zdenička, znamená obětavou práci pro druhé. Citlivá a většinou hezká tvářička,
kterou život utopí v citu, v povinnostech. Doporučuji ve Lvu, Střelci, Vodnáři a Kozorohu.
Může být i Štír. Tato znamení jméno lépe snášejí. Vládne Merkur, Venuše a ještě
Merkur. Dodává inteligenci a Měsíc citlivost.
DIANA
- dvacítky většinou citově strádají, ale unesou i tuto zátěž. Citovost, obrácený Měsíc
přináší ztížené cíle, Merkur in-teligenci, soucit s druhými. Doporučuji v Beranu, ve
Lvu, Střelci, Vodnáři a Štírovi. Tato znamení dovedou bojovat. Naprosto nedoporučuji
ve znamení Vah, Blíženců, Kozoroha a Rybách. Z těchto spojení většinou vycházejí
neurotická stvoření, které mají spoustu práce sami se sebou. V Raku mohou dokonce
požívat omamné látky či alkohol.
DITA
- střety se životem, karmické zatížení. Jméno zní li-bozvučně, ale je zrádné právě touto
zátěží. Nedoporučuji dá-vat, pokud své dítě milujete. Vládne Merkur, což představu-je
inteligenci, Slunce osobnost, Venuše cit a rejdící Saturn toto něžné stvoření občas položí
na lopatky.
DOBROMILA
- mnoho dobrého už nemusí být dobré. Zemité jméno má vztah ke všemu živočišnému.
Ochutnávačka života, potrpí si na rodinu. Trochu despotická, chytrá a trochu i
inteligentní. Ženě změn vládne trojitě Merkur a Uran. Život se točí ve smyčkách a je
hodně stereotypní. Doporučuji ve Střelci, Rybách a Vodnáři. Tam je naděje na vytyčení
životních cílů.
DOBROSLAV
- inteligentní, vždy vítězný, dosáhne, co si přeje. Někdy se mu bude zdát životní cesta
pomalejší, ale o to sladší bude vítězství. Je v něm spoustu citu, který ale těžko dává
najevo. Vládne Merkur, Mars, Venuše a Neptun. Dobroslav je bez-pečné jméno ve všech
znamení.
DOMINIK
- bojovník s vnitřní silou, někdy bojující sám se sebou. Může dosáhnout velkých cílů,
neboť je ambiciózní. V kolek-tivu oblíbený, má smysl pro humor, je inteligentní, prozíravý
i obětavý. Vládne Merkur a Neptun. Občas do života zasahu-je Slunce a Měsíc. Vhodné
pro všechna znamení.
DOMINIKA
- obávaná číslice i mezi mágy a šamany. Bubnuji na poplach, matky, nedávejte svým
dceruškám jméno Dominika, je velmi záludné. Merkur a ještě obrácený Merkur nesmírně
zasahuje do vnitřního já. Jako žena se Dominika necítí šťastna a neví, proč tomu tak
je. Ve zralém věku možné zdravotní i jiné potíže, po celý život nic moc, bludný kruh.
Nedoporučuji v žádném znamení. Pokud už se dívka jmenu-je Dominika, doporučuji
změnu.
DOROTA
- tradiční české jméno, někdy vyslovované hanlivě. Dorota ráda velí, je to osobnost.
Vládne Slunce, Uran, Merkur. Toto jméno je do života velmi vybaveno a nedá se! V
Rybách snivá, v Raku dobrá matka, ve Lvu tygřice. I ostatní znamení jsou vhodná. Ve
Štíru možná i "bordelmamá". Dívka tohoto jména se opravdu neztratí.
DOUBRAVKA
- jméno jako z červené knihovny. Je v něm inteligence, citovost, nestálost. Doubravka je
cestovatelka, má ráda vše krásné. Nádherný vztah k lidem i k přírodě. V každém zna-mení
se projevuje jinak a nikdy špatně. Doporučuji ve všech znameních.
DRAHOMÍRA
- je šťastné, někdy neklidné jméno. Inklinuje k rodině, pro-tože je velmi zastoupeno
Venuší. Drahomíra chce v životě ně- o dokázat, než si založí rodinu. Je v ní inteligence,
učen-livost i dobrota. Není přecitlivělá. Pouze ve znamení Štíra by se mohla zvrhnout
negativně jako erotomanka. Provází Jupiter, Merkur, Slunce a Venuše.
DRAHOSLAV
- oblíbený, nadaný, nezkazí žádnou legraci. Zřejmě bude pracovat v kultuře nebo bude
sám umělec. Je to pozitivní osobnost, plná invence a inteligence. Většinou dosáhne
titu-lu nebo slávy. Provází ho Merkur, Mars, Saturn a Slunce. Doporučuji ve všech
znameních.
DRAHOSLAVA
- dobré jméno dosahující vzdělání. Duševně i duchovně sil-ná, přesto nechybí srdce na
pravém místě. Je to bojovnice za práva všech utlačovaných zvířat i lidí. Zřejmě ji nemine
práce v sociální sféře. Bývá dobrý psycholog. Působí zde Merkur, Mars, dvojité Slunce a
Měsíc. Doporučuji ve všech zna-meních.
DUŠAN
- neklidná bytost s kolísavou energií, kterou se snaží celý život zvládnout. Tato snaha
někdy přetrvává a nedovolí se soustředit na vyšší cíle. Jen v dobré souřadnici s
příjmením může dojít k vysněnému vrcholu. Doporučuji poradit se s numerologem.
Vládne Merkur, Slunce, Merkur a Jupiter, planeta štěstí, která se ale dokáže obrátit i zády.
EDITA
- komunikativní, pružná, citlivá, někdy záletná. Edita stíhá vše. Pravá žena, která umí
dostat muže, kam chce. Zvědavá, učenlivá, veselá. Většinou nikoho nezarmoutí. Nepříliš
duchovní, živočišná, chránící své hnízdo s mláďaty. Toto jméno miluje život. Vhodné pro
všechna znamení. Provází ji Měsíc a Slunce. Doprovázejí vibrace Marsu a Jupiteru.
EDUARD
- inteligentní, málokdy chudý. Velkou roli v životě Eduarda hrají finance, ale neměl by se
zaměřit jen na ně, protože po-tom ztrácí invenci a životní cíl se rozplývá v nekonečnu. Má
smysl pro rodinu, ale žení se nerad a jen, když musí. Ovšem potom není přítel rozvodů.
Své závazky bere vážně a citově. Jméno není vhodné dávat Býkovi, Štírovi a Kozorohu.
Pro ně je dost nebezpečné, propadnou lakotě a nervozitě. Provází Jupiter, Měsíc, Venuše
a Uran.
ELENA
- vítězné jméno, osobnost, v životě velké sny, které větši-nou uskuteční. Neptun
potvrzuje stálost, Slunce a Jupiter štěstí. Vhodné pro všechna znamení. Elena mívá i
hezkou tvář a postavu. Většinou má mnoho zájmů, je zvědavá a veselá. Po třicátém roku
života přichází zájem o esoterické vědy. Je to velmi šťastná vibrace. Zajistí intelekt.
ELIŠKA
- jméno komunikativní. Oblíbené, stejné parametry jako Edita, jen potřebuje více
rodičovské lásky. Je také citlivější než Edita. Doporučuji ve všech znameních. Provází ji
Jupiter, Měsíc, Slunce a Mars.
EMA
- problémy citového rázu ukazuje obrácené Slunce. Jinak Inteligence, štěstí, osobnost.
Brzdí Pluto, a to těsně před cílem. Jupiter bojuje a dává štěstí. Taktéž Slunce. Je možná
kariéra, ale potíže s rodinným životem. Je zvláštní, že Ema dokáže poradit druhým, ale
odmítá pomoci sama sobě. Je to fatalistka. Doporučuji ve Vodnáři. Tam unese i citovou
nepřízeň či strádání.
EMANUEL
- je schopen být vším, co mu vynese peníze. Velice rychle si dovede vše spočítat. Čirý
materialista a ochutnávač života. Citový pro sebe. Má rád rodinu, ale brání se ji založit.
Většinou bývá oženěn. Dozrává později. Jeho touha užít si života a svobody je značná.
Poznat život ve všech jeho formách je velmi silná. Provází ho Jupiter, Měsíc, Venuše a
Uran. Všechna znamení jsou ovlivněna Emanuelem víc než Emanuel znameními, on se
prostě ovládnout nedá. Nedoporučuji v Býku, Štíru a Kozorohu. Ač v Kozorohu bývá
přemýšlivý.
EMIL
- komunikativní, pohyblivý, obětavý a cílevědomý. Toto jméno může narušit jen karmické
datum narozeni či příjmení, ale přesto svou porci štěstí obdrží. Je dobré se poradit s
numerologem, chceme-li přece pro své dítě to nejlepší. Provází ho Jupiter, Měsíc, Slunce
a vibrace Marsu. Dopo-ručuji ve Lvu, Střelci a Beranu, tam je bojovník.
EMILIE
- bojovnice , úspěšná v určitých znameních, ale neustále bojuje o místo na výsluní. V
některých případech může i za-hořknout, být velmi náladová, což se většinou odrazí na
zdraví. Bohužel jsou u ní veliké výkyvy a změny osobnosti. Dokáže být veselá, tvůrčí a
vzápětí výbušná a zlostná. Pohybuje se ve stále stejných smyčkách. Moje intuice říká
nedávat toto jméno vůbec. Provází ji Jupiter, Mars, Jupiter a Uran.
ERIK
- životní bloky karmického rázu. Moc nedoporučuji, i když Jupiter leccos zachraňuje.
Povaha spíše nestálá, cestovatel-ská, roztěkaná. Záletník, který se těžko váže, nesnáší
daná pravidla. Jméno vhodné pro badatele fauny a flóry nebo pro ,kosmonauta. Jméno
Erik má svůj vlastní svět. Znamení Střelce a Vodnáře jsou vhodná.
ERIKA
- veselá, emotivní, majetnická. V Býku zrozená je až nez-dravě spořivá. Někdy i
intrikánská ve Štíru, ale vždy dobrá matka. Pokud od své dcery nechcete maximální
intelektuální výkony, je to pro ni pravé jméno. Může žít hezký život na střední úrovní a má
v něm dost štěstí. Provází ji Jupiter, Venuše a Měsíc s Uranem.
ESTER
- velká energie, cílevědomost, někdy bezohlednost, živočišnost. Dvojitý Měsíc podporuje
sexualitu. Jméno se může vypracovat v osobnost, pokud má na svůj rozvoj pod-mínky.
Hodně záleží na datu narození a příjmení. Za svým cílem jde přes překážky. Je dobré ji
citově usměrňovat už od dětství. Vhodné pro znamení Ryb, Vah, Blíženců, Panny. ,Jiná
znamení přinášejí problémy. Působí Jupiter s dvojitým Měsícem a Merkurem.
EVA
- Jupiter z ní dělá veselé dítě, v dospělosti ovšem v mnoha případech má citové
problémy. Někdy se nevyzná sama v sobě, někdy ve svých milencích, často i v
sourozencích a rodičích. Způsobuje to obrácené Slunce, Jupiter v jejím životě hodně vyrovnává.
Je inteligentní, někdy introvertní a svou citovost leckdy zastírá. Jako první žena
Adama nese na sobě stopu pr-votního hříchu. Doporučuji ve Lvu, Střelci a Kozorohu.
Tato silná znamení unesou její emoční nerovnováhu.
EVELÍNA
- jméno touží po úspěchu, dokázat něco velikého či výz-namného, citlivé, nepokojné se
vyznat v sobě i v druhých. Evelína, zdánlivě křehká i odolná, umí se postavit na vlastní
nohy, ale potřebuje hodně lásky. Sám osud je jí nakloněn. Doporučuji dávat ve znamení
Berana, Býka, Vodnáře i Ryb, ani ve Vahách se necítí špatně. Působí Jupiter, Mars, Měsíc
a opět Jupiter.
EVŽEN
- jméno mírné, se Saturnem uvnitř. Slabší zdraví, velmi záleží na datu narození a příjmení,
ale většinou se život ubírá vyšlapanými cestičkami. Doporučuji toto jméno dát v Býku,
Vodnáři, Štíru, Kozorohu a Střelci. Tato znamení podpoří vůli dotáhnout plány do konce.
Provází Jupiter, Saturn, Měsíc a Neptun.
EVŽENIE
- jedním slovem neposeda. Jméno znamená pohyb, neu-tuchající aktivitu, humor.
komediantství. Evženie ráda ces-tuje, sportuje a lehce snáší životní překážky, kterých
nemívá moc. Své potomky vychovává rovněž sportovně, ať už chtějí, nebo ne. Kromě
Býka a Kozoroha jsou vhodná všechna zna-mení. V Býku a Kozorohu je velká nervozita
a pocit, že vše jde pomaleji, Evženii neurotizuje. Provází Jupiter, Merkur, Slunce a ještě
Jupiter.
FELIX
- i když znamená "šťastný", je to jméno s karmickou zátěží v osudu. Zachraňuje ho jen
dobré datum narození a pří-jmení. Má velkou duševní sílu karmu vyrovnat nebo překonat.
Doporučuji jméno dát pouze ve Lvu a Střelci. V jiném znamení bude oslaben. Má štěstí v
lásce, miluje hezké ženy, hezké prostředí a dostatek financí. Manželství prožívá většinou
několik. Vůči dětem je bezbranný, protože je má rád. Provází ho Venuše, Měsíc a Neptun.
Dvojité Slunce někdy přináší slávu, někdy bohužel zdravotní potíže.
FERDINAND
- láskyplný, obětavý, mírný, někdy až zakřiknutý. Mocně působí Venuše, Uran a Merkur.
Teprve potom Slunce a Měsíc n nakonec Mars. Doporučuji dávat v ohnivých znameních,
ji-nak bude Ferdinand neprůbojný, bez energie, rozhodně ne muž, jak si ho ženy
představují. Vhodné v Beranu, Střelci a Lvu i Býku a Kozorohu. Ve Štíru bude naprosto
pod pantoflem. Čeká ho mírný život s láskou k rodině.
FILIP
- učenlivý, bystrý s karmickou zátěží. Je nutno v něm pěstovat pojem duchovna. V mládí
a středním věku velká příchylnost k ženám. Ambiciózní, cílevědomý, rychle chápe á
dovede z každé situace vytěžit pro sebe maximum. Život-ními zkušenostmi zmoudří.
Většinou má hezkou tvář a sex-appeal, takže je pro ženy neodolatelný. Při dobrém datu
narození může své ambice dotáhnout hodně vysoko. Provází ho Venuše, Mars a Merkur.
Občas do života za-sahuje nepříznivě osudový Saturn. Vhodný pro všechna znamení.
FRANTIŠEK
- tradice a věčná karma. Typické staré české jméno, které říkáme svým manželům,
bratrům, otcům s láskou. Obrácený Merkur působí potíže, povahové i zdravotní.
František je adaptabilní, snese nepřízeň osudu, ale později vnitřně ztvrdne nebo
ze smutní. Toto jméno nepřináší moc štěstí v rodinném životě. Ke stáru přichází
nespokojenost či bručounství. Čtyřicítka má špatnou pověst. Moc toto jméno
nedoporučuji, vnitřní neklid, který je uvnitř jména, ustupu-je pouze pří pomoci ostatním.
Františka vysvobozuje altruis-mus a láska k přírodě a všemu živému. Doporučuji, když už
musíte toto jméno dát, tak v Rybách.
FRANTIŠKA
- je chodící láska, rozená matka, v rodině vítězí. Děti vy-chovává s láskou i s rozhodností
jí vlastní. V domácnosti má ráda vše na svém místě. Bývá věrná, učenlivá a mírná, pracovitá
a důsledná. Venuše ji předurčuje milovat své bližní, Mars dává rozhodnost a
Neptun stálost. Doporučuji ve všech znameních.
GABRIEL
- pří zrození čeká na startu Saturn jako kmotr. Takže v dětství i mládí potíže nebo
překážky, ale celková vítězná vi-brace vše překoná. Matky, pokud chtějí dát toto jméno
své-mu dítěti, měly by pečlivě naplánovat datum narození. Působí Saturn, Mars, Venuše a
Neptun. V této konstelaci mě napadá jen jedno přísloví: Co se v mládí naučíš, v stáří jako
když najdeš.
GABRIELA
- většinou hezká tvář s neklidným nitrem. Společenská, nadaná a neustále hledající sama
sebe. Vnitřní nutkání z ní často udělá cestovatelku, než pochopí, že vnitřní klid nalezne
v sobě. Když už ji tak moc chcete, veďte ji k psychologii a Jiným humanitním vědám.
Nehodí se příliš pro rodinný živ-ot, neboť má práci sama se sebou. Působí Saturn,
Mars, obrácené Slunce, Pluto a kladné Slunce. Velmi záleží na pří-jmení a datu narození.
Doporučuji v Býku, Panně a Kozoro-h. Zemská znamení ji zklidní.
GITA
- u tohoto jména je nejdůležitější, v jakých podmínkách se narodí a co se v rodině naučí.
Taková je celý život. Je svo-bodomyslná. I u ní je Saturn kmotrem, proto musí být rodiče
při výchově důslední i trpěliví. Gita potřebuje hodně lásky, potom je šťastná a vítězná.
Životem ji provází Saturn, Slunce a Neptun. Doporučuji všechna zemská znamení.
GIZELA
- jméno je citové a smyslné, někdy nevěrné. Gizela větši-nou začíná brzy s milostným
životem i manželstvím. Kolikrát se rozvede a znovu vdá, nedovedu odhadnout. Toto
jméno sbírá zkušenosti na fyzické úrovni. Učitelem je Saturn. Doporučuji v Býku, Panně
i Kozorohu. Zemská znamení ji uzemní. Životní poutí provází Saturn, dvojitý Mars a
Venuše.
GUSTAV
- Gustav není špatný, je to manipulovatelný snílek, který si časem a přes překážky plní
své sny s maximálním nasazením. Většinou je introvert. Doporučuji taktéž zemská
znamení, aby byl pevnější v kolenou. Doprovází ho kromě Saturna i Slunce, Uran a
Neptun.
HANA
- věčná pokušitelka, nevyhýbá se v mládí mužům, je spo-lečenská a zároveň introvertní.
Své nitro neodhaluje ze zásady. Královna rychlých rozhodnutí. Ochutnavačka života.
Ve Štíru maximální svůdnice, v Raku dobrá matka, ve Lvu divoška, někdy intrikánka.
V Blížencích nervní a uzavřená. Povolání si vybírá taková, kde může pracovat s lidmi
nebo pro lidi, anebo takové, kde se stále něco děje. Doporučuji všechna vodní zna-mení,
působí uklidňujícím účinkem a prohlubují její myšleni. Provází ji Uran, Slunce, Jupiter a
Venuše.
HANUŠ
- možná rozený cestovatel, novinář, spisovatel. V jeho jméně je plno změn, často
dosáhne svých cílů. Je mnoho-stranný, inteligentní a ambiciózní. Kromě zemských
znamení jsou vhodná všechna, v Býku, Panně a Kozorohu by se necítil šťastný. Neustále
by ho provázel pocit, že svůj život neprožívá naplno. Působí dvojitě Uran, Slunce a
Neptun.
HELENA
- cílevědomá, sledující své osobně niterní zájmy. Vládne Měsíc, Saturn a Uran. Své plány
dotáhne vždy do konce. Vhodné pro Býky, Panny a Kozorohy.
HEŘMAN
- jméno plné proměn a pohybu. Básník života, horolezec a hledač tajných cest. Snílek
za pochodu. Většinou hezká tvář svůdníka. Ženy, nevěřte, ale podlehněte. Nic hezčího
vás v životě nepotká a dlouho budete vzpomínat. Jménu je vrozená inteligence,
komunikativnost a sex-appeal. Vhodné pro všechna znamení. Snad jen Býka ale svět
pozná dokonale. Provází Uran, Mars, Měsíc a Jupiter. Vhodné po-volání v cizinecké legii,
jako gynekolog, cestovatel.
HORYMÍR
- legendární jméno. hezká tvář, vzpurná povaha. trochu buřičská. Ve jménu je vyvážená
karma, což znamená, že má na zemi nějaký úkol (dvojitý Saturn). V současné době by
byl dobrý psycholog, psychiatr, pracující s lidmi. Vrozená in-teligence a humor. Pokud
zvolíte toto jméno pro své dítě, vymluvte mu Šemíka. Vhodné znamení Ryby, Rak, Váhy,
Lev, Kozoroh. Provází Uran, Jupiter, Měsíc a dvojitý Saturn.
HUBERT
- jméno s karmou. Velké potíže v životě. Špatná vibrace. Hubert může dosáhnout
vysokého vzdělání, ale na úkor svého osobního života. Toto jméno nedoporučuji v
žádném znamení. Provází Uran, Měsíc, Neptun a dvojité Slunce.
HUGO
- jméno proměn. Učenlivý, upřímný, někdy extravagantní se smyslem pro humor. Jeho
osud je plný proměn a pohybu. Občas se k němu obrátí zády Saturn a Mars, pak se
musí se životem poprat. Vhodné znamení Beran, Lev, Střelec, Ko-zoroh. V ostatních
znameních se trápí nebo se cítí pronásle-dovaný osudem. Provází Uran. Měsíc. Mars a
Jupiter.
HYNEK
- šedá eminence se skrytými vůdcovskými schopnostmi. V určitých znameních by z něho
mohl být dobrý politik. Například ve Lvu, Kozorohu, Střelci a Štíru, ani Beran není špatný.
V Beranu může být velmi tvůrčí. Toto jméno je nabito ambicemi. Ale přesto neztrácí cit a
míru, což je v této době vel-mi vzácné. Ani Vodnář není špatný pro toto zajímavé jméno.
Dobrou vlastností je stálost. Provází Uran, Měsíc, Saturn a Neptun.
IDA
- nevyrovnané energie ve jméně, inteligence s kolísavými ten-dencemi, jednou nahoře,
pak zase dole. Většinou dívka končí v manželství a mateřství a v určitých případech
má pocit, že promeškala své štěstí a vzdělání. Velmi záleží na datu narození a příjmení.
Pokud chcete mermomocí toto jméno dát, pečlivě propočítejte její souřadnice. Provází
Neptun, Slunce a Merkur.
IGNÁC
- pomalu se prokousává životem, vždy potřebuje někoho druhého. Toto jméno čekají
klacky pod nohama, možná sem tam i nečekaně padlé kmeny. Spatná vibrace pro život.
Nedoporučuji v žádném znamenÍ. Číslo 25 znamená opravdu nelehký život. Provází
Neptun, Měsíc, Merkur a Saturn.
IGOR
- jméno zní libozvučně, šlechticky a rusky. Je velmi živo-čišné, osobité a šťastné.
Dlouhověkost i na Sibiří. Bojovník za dobrou věc, ženu, její majetek. Dobrá vibrace pro
jméno zvané budoucnost. Nedoporučuji v Býku, Štíru a Kozorohu. Též v Beranu je na
pováženou. Podtrhuje tvrdost Igorova rozhodnutí a míru bezohledností. Vhodné pro
Raka, Ryby, Váhy, Pannu, Vodnáře. Provází Neptun, Mars, Slunce a Merkur.
ILJA
- kolísavá energie, ne moc dobrá při startovací dráze Neptuna. Rozhodně bude muset
toto jméno vynaložit hodně vůle ke svému vývoji. Mám dojem, že štěstí začíná kolem
třicá-tého roku věku. Potom je nutné udržovat hladinu dosažené úrovně. Vhodné pro
Kozoroha, Býka a Pannu. Ti vydrží hodně, jsou pracovití a stálí. Provází Merkur, Slunce a
Jupiter.
ILONA
- jméno nese povinnosti, citové pnutí, žehrání na osud, rodinu, zklamání a lásku. Práci
a zase jen práci pro druhé. Z tohoto bludného kruhu ji může pomáhat souřadnice s příjmením
a dobrým datem narození. Ilona znamená milovat přes všechny překážky, někdy
i bez toho, být milována. Vhodnými znameními jsou Panna a Kozoroh. Je v nich nej-větší
rovnováha. Působí Neptun, Měsíc, Merkur a Venuše.
INGRID
- trojmocný Neptun znamená zastavení štěstí. Navíc jméno má karmickou zátěž, číslo
43 znamená špatný osud zrozence. Jestli ještě příjmení je špatné, nepomůže ani dobré
datum narození. Jestli už se stalo, že se jmenujete Ingrid a skutečně se má prognóza
naplňuje, doporučuji jméno změnit. Změna souřadnic vám přinese obrovskou úlevu.
Vládne Neptun, Merkur, Mars a Saturn.
IRENA
- opět karmická zátěž, ze které může pomoci jen síla ducha. Vylepšit by ji mohlo příjmení
a datum narození. Při této karmě jsou dlouhodobé zdravotní či psychické pro-blémy.
někdy nerozhodnost a zmatenost. Jméno se velmi opírá o blízké osoby a rodinu. V
mnoha případech není štěstí v osobním životě a mnohdy ani v zaměstnání. Nedoporučuji
v žádném znamení. Vládne Neptun, Měsíc a opět Neptun.
IRMA
- nelehký start, možná i pomalý, ale v průběhu života se vše změní. Milostné vztahy
začínají brzy a ne zrovna šťastně. Irma je v mládí snílek i bojovnice, teprve zahalena
zkušenost-mi může dát svému životu směr. Vládne Neptun, Měsíc, Mars a Jupiter. Jméno
je vhodné dát ve Lvu, Střelci, Kozorohu a Vodnáři, ani Beran není nejhorší.
IVA
- intelekt, ráznost, živočišnost, kolísavá energie. Někdy málo, jindy příliš, občasná
náladovost, každým coulem vy-pluje na povrch osobnost, uvnitř nitra je ale všechno
jinak. Jméno lva je introvertní, otevře se jen rodině a dobrým přátelům, není přecitlivělá,
ale má své tajné sny, chce v ži-votě dokázat mnohé. Vhodné pro Štíra, Vodnáře, Berana,
Ry-bu, Střelce i Lva a Kozoroha. Vládne Neptun, Slunce, Merkur a Jupiter.
IVAN
- jméno u nás již zdomácnělo, naštěstí má vítěznou vibraci. I kdyby životní cesta (datum
narození) byla nelehká, Ivan přežije. Většinou má tuhý kořínek, i když život není peříčko,
v jeho nitru je nutkání po sebevyjádření, pokud sám pochopí, může si ulevit tvůrčí prací.
Pak může i hodně dokázat. Jméno vhodné pro Lva, Kozoroha, Býka či Střelce. Vždy z
těchto znamení rostou osobnosti. Provází Neptun, Slunce a Neptun.
IVANA
loto jméno se v životě opírá o druhé. Samo není osob-ností, pokud datum narození
neurčí jinak. Obrácený měsíc naznačuje často plané snění. I když je ve jménu invence
touha něco dokázat, vždy musí o úspěchu Ivany rozhod-nout někdo druhý. Ivana to ví,
proto se snaží najít ambiciózního a movitého manžela. Jinak se vdává samozřejmě lásky,
zvlášť v mládí. Zkušenostmi nabírá rychlost. V Ry-bách, Raku, Vodnáři není průbojná. V
Býku a Lvu dovede ohrožovat jiná manželství. Nejhorší je ve Štíru, vhodná zna-mení jsou
Kozoroh, Střelec a Panna. Provází obrácený Měsíc, Pluto a ještě Měsíc.
IVETA
- komunikace je tomu jménu vlastní. Na ní může založit I svou kariéru. Bývá sympatická,
jemná. V Beranu i houžev-natá a cílevědomá, někdy čeká dlouho na svou příležitost.
Jméno vhodné i pro Lva a Střelce. Ve vodních znamení neprů-bojné, v zemských
rodinné. Provází Neptun, Měsíc a Slunce. Velmi záleží na souřadnicí s příjmením a datem
narození.
IVO
- má rád kolem sebe rodinu. Je pomalejší, má smysl pro humor a razí heslo, že i šnek
dojde k cíli a nemusí si spěchem odřít břicho. Vítězná vibrace ho většinou dovede
tam, kam chce. Doporučuji ohnivá znamení, ta ho zrychlí, vzdušná ponesou životem.
V zemských znameních je těžkopádnější, ve vodních zbytečně citlivý a nerozhodný.
Provází Neptun, Slunce a Neptun.
IVONA
- jméno je zablokováno karmicky, moc nedoporučuji. Ivona je často náladová, má pocit,
že vždy selže před cílem. Pokud toto jméno už má svou nositelku, doporučuji změnit na
Ivanu. Provází Neptun, Měsíc, Jupiter a Saturn.
IZABELA
- v mládí je jméno poměrně šťastné, avšak kolem čtyřiceti let si začne vybírat svou daň.
Karmická vibrace čísla 29. Díky Neptunu nastupuje až v pozdějším věku. Velmi záleží
na vi-braci příjmení a datu narození. Toto jméno zní libozvučně a šálivě. Dává hezkou
tvář, ale ne moc šťastný osud. Provází Neptun, Měsíc a dvojité Slunce. Dvojité Slunce
dává duchovní sílu vše překonat. Jméno doporučuji zkrátit na Izabel, potom bude velmi
šťastné, zbaví se vibrace 29.
JÁCHYM
- osobnost pracující obětavě pro druhé. V životě víc práce než lásky. On sám ji kolem
sebe umí rozdávat. Jáchym větši-nou pracuje mozkem i rukama. Jeho rozvinutý intelekt
je velmi závislý na příjmení a určení životní cesty. Zde si abso-lutně netroufám naznačit
povolání, neboť vše je závislé na okolnostech a podmínkách, v kterých Jáchym vyrůstá.
Pro-vází Slunce; Měsíc, Merkur a Venuše. Někdy se může zvrt-nout v inteligentního
zločince.
JAKUB
- vítězné já. Při oslovení Kubo se "já" zmírňuje. Jméno vhodné pro Berana, Býka, Pannu,
Vodnáře, Střelce, Raka, Kozoroha. Ve Štíru by byl agresivní. Je inteligentní, vítězící, kála
povolání se různí podle zvířetníkových znamení. Je to šťastné jméno, vřele doporučuji.
Provází Slunce a Neptun.
JAN
- tradiční české jméno, ale v životě nepříliš šťastné. V Janovi je karmická zátěž, která se
dědí od nepaměti. Smysl pro spravedlnost, vnitřní rozporuplnost nedávají klidu. Celý
život se Jan snaží setřást svou karmickou zátěž. Díky datu narození může dosáhnout
hezkého postavení, ale vnitřní rozpor zůstává. Jméno Jan doprovází Slunce a Saturn.
Nedoporučuji v ohnivých znameních, ani ve vod-ních se mu moc nedaří, navíc je horší ve
zdraví. Pokud převládá přezdívka Honza, zlepšuje to život Jana osobně i zdravotně.
JANA
- Jany jsou většinou hodná děvčata, dobré matky, netrpí přecitlivělostí a dokáží zacházet
s financemi. Samozřejmě kromě Berana, možná i Štíra. V těchto znameních jsou tvrdohlavé
a rozmarné. Zároveň velmi ambiciózní. Někdy i sobecké, což se zkušenostmi v
životě zmírňuje. Jana je do-bré jméno, provází Slunce a Uran, ale osud je souřadnice s
příjmením.
JARMIL
- vůdčí schopnosti ze jména vyzařují i kouzlo osobnosti. Jarmil znamená vítězství přes
překážky. Ve jménu je skrytý Saturn, který občas hází klacky pod nohy. Vidím normální
život, Jarmil vše ustojí. Provází Slunce, Měsíc, Saturn a Neptun. Vhodné pro Váhy,
Pannu, Býka a Kozoroha.
JARMILA
- snaží se, je učenlivá osobnost, která může svou káru dotáhnout daleko, ovšem
problémy citového rázu zde jsou a budou. Vnitřní nepřizpůsobivost může nadělat v jejím
ži-votě pěknou paseku. Vládne Slunce, Měsíc, obrácené Slunce s Plutem. Pluto je mrňavá
a záludná planeta. Já bych dceři jméno Jarmila nedala, protože prvotní vibrace jména
velmi ovlivňuje celý život. Moc nedoporučuji.
JAROMÍR
- ve jménu je prvotní vibrace Slunce, Marsu, Neptunu, což znamená start směrem ke
hvězdám, a to do třiceti 30 let věku, potom se pomalinku vrací z kosmu na zem. Jaromír
dovede obětavě' pracovat, je kamarádský, přítulný, má sex-appeal. Dokáže být hravý i
tvůrčí, ve Vodnáři někdy nevyzpy-tatelný, ve Štíru moc sexuální, v Beranu je bláznivé
Sluníčko. Rozhodně v žádném znamení nikoho nezarmucu-je. Svůj majetek by si měl
zabezpečit do třiceti pěti let, ale výjimky jsou možné.
JAROSLAV
- majetnický, materialistický a pokud nejde o peníze, tak i hravý a citlivý. Vůbec
nedoporučuji v Býku, Kozorohu a Vodnáři. Tam vládnou především finance. V Panně
naopak penězi zahrnuje rodinu a je velmi pracovitý. Doprovází Slunce, Měsíc, Venuše a
Uran.
JAROSLAVA
- skryté vůdcovské schopnosti, vnitřní karmická zátěž. Léty dochází toto jméno k
úspěchům středního rázu. Doporučuji ve Lvu, Vodnáři a Váhách. Také Kozoroh dojde
po překážkách svého cíle. Necítí se dobře v Rybách, Štíru a Býku. V Panně je Jaroslava
puntičkářská manželka a mat-lu-1. Provází Slunce, Měsíc, Saturn a Neptun.
JERONÝM
- společenský, má více talentů, je oblíbený a má rád společnost, kde se může blýsknout
svými duchaplnostmi. Jen je problém vydržet v životě s jednou ženou. Jeroným je velice
svůdnický a zvídavý. Nezřídka absolvuje v životě více vztahů. Do manželského přístavu
ho pod hrozbou násilí vžene jen nutnost. Vnitřně hůře přizpůsobivý. Vládne Slunce,
Mars, Saturn a obrácené Slunce s Plutem. Mírnější je ve Váhách a Býku.
JINDŘICH
- osobnost, intelektuál, zvídavý, vnitřně nelidný, obětavý a někdy i náladový. Několikrát
za život i bojovný. Většinou se věnuje práci pro druhé. Rád cestuje a poznává cizí krajiny
až s badatelským zaujetím, má smysl pro krásno, dobré jídlo a přátele. Velmi vhodný
ve Vodnáři, Lvu, Beranu, Vahách a Rybách. Méně vhodné v Raku a Kozorohu. Vládne
Slunce, Merkur, Uran, Měsíc a Mars.
JINDŘIŠKA
- inteligentní, pracovitá, učenlivá a velmi soběstačná, někdy panovačná a upřednostňující
své ego, jinak sebevě-domá. Život zvládá bez lamentací, má hezký vztah k dětem. Občas
bývá uvnitř duše sama. Vhodné jméno téměř ve všech znameních. Ve Štíru přecitlivělá a
neurotická. Vládne Slun-ce. Merkur, ještě Slunce a Jupiter.
JIŘÍ
- toto jméno je velmi zvláštní. Zde bojuje nervozita s osobností uvnitř. Proto bych jméno
nedávala ve Štíru. ve Vahách. v Kozorohu. Naopak Ryby. Lev a Beran. možná i Vodnář
tu-to osobnost mohou vynést velmi vysoko. Všem Jiříkům doporučuji: Klid. váš intelekt
zvládne každou situaci. Provází Slunce, Měsíc, Uran a opět Slunce.
JIŘINA
- učenlivá s karmickou zátěží. Jazýčky vah nikdy nekmitají vodorovně. Toto jméno je
hodně rozhoupané v životním běhu. Doporučuji obětavost a klid. Čím je vaše nitro klidnější.
tím lépe pro vás. Své dceři radši jméno Jiřinka nedá-vejte. Má to svá "proti". i když
jméno zní hezky. Provází Slunce, Mars, Merkur a Saturn.
JITKA
- má většinou sympatickou tvář a kosmické bouře v duši. Je inteligentní. v určitých
znameních až intelektuální. může to dotáhnout velmi daleko. Nedoporučuji dávat
jméno ve Štíru. v Blížencích. v Kozorohu a v Rybách. Tam způsobuje nervní a neklidné
prostředí. Vhodná je Lvice, Vodnářka a Panna. Provází Slunce. Jupiter. opět Slunce a
Venuše.
JOHANA
- jméno, které přežije skoro vše. Zde panuje až neuvěřitelná energie. Dvojitý Měsíc.
Slunce a Merkur znamená touhu po kariéře. Dívka tohoto jména jde tvrdě za svým cílem.
Není přecitlivělá, spíš naopak adaptabilní. Nejlépe se cítí v Rybách, Váhách a Beranu.
Nejhůře naopak ve Štíru a Blížencích. V politice může zaznamenat úspěch. V Beranu by
byla dobrá řeznice nebo operátorka. Vždy musí ovládat své "já". Nikdy by neměla hnát
situace do extrému, protože tam se probouzí zlo čísla 22 a mohlo by přivodit krach či
zkázu.
JOLANA
- velmi záleží, kde se dívka tohoto jména narodí. Z těchto podmínek se odvíjí její život,
vesměs rodinný. Pokud není špatná souřadnice s příjmením, ani karmické datum
narození, dá se mluvit o šťastném jméně. Vládne Slunce, Saturn a Uran. Vhodné pro
všechna zvířetníková znamení.
JONÁŠ
- impulzivní a nevyrovnaná energie, živočišnost, sobectví, inteligence často využívaná k
vlastnímu prospěchu, zvlášť ve znamení Štíra, Kozoroha a Býka. Ostatní znamení jsou
pro Jonáše vhodnější. Povolání: právník, profesionální sportovec nebo zuřivý reportér.
Jde o to kočírovat a zúročit tuto energii ve prospěch druhých. Působí Slunce, Merkur a
Jupiter.
JOSEF
- tradiční české jméno je plné odvahy i touhy být něčím, dokázat celému světu, že tady
je Josef. Kdo je víc? Josef je velmi spokojený ve Lvu, Střelci, Kozorohu, Býku, Vodnáři,
Panně i Beranu. Hůř se cítí v Rybách, Raku a Štíru. Částečně nerozhodný je i ve Váhách.
Vždy se snaží být osob-nost. U Josefa velmi záleží na příjmení i na datu narození. Každý
Josef si rád dá pivo a popovídá si víc v restauraci než v sebelepší modlitebně. Je stálý
partner pro vyjmenovaná dobrá znamení. Potíže v manželství může mít ve vodních znameních.
Působí Slunce, opět Slunce a Neptun.
JOSEFÍNA
- nadaná, zdrženlivá, skromná s karmickou zátěží. Citlivá, většinou si rozumí víc se
zvířaty než s lidmi, hlavně v ranném věku a pubertě. Potřebuje vědět, že je milována.
Později záleží na jejím příjmení, hlavní souřadnici a datu narození. Tam se odvíjí její
budoucnost. Působí Slunce, Mars, Merkur a Saturn. Doporučuji toto jméno dát v
ohnivých a pevných znameních, tam se cítí nejlépe.
JUDITA
- obrácený Měsíc znamená citlivost a introvertnost. Hůře se přizpůsobuje okolí, je
originální a výjimečná, vhodná pro všechna vodní znamení, Vodnář, Panna a Váhy. Pevná
zna-mení jsou pro ni životní rovnováhou, v ohnivých má potíže sama se sebou. Působí
Slunce, obrácený Měsíc s Plutem a ještě jednou Měsíc.
JULIE
- dračice, která je i citlivá i svůdná. Do pozdního věku ji zajímají muži. Způsobuje to
vibrace Marsu. Když se zamiluje, bortí mosty a nejednou je opět opravuje do původní
polohy. Julie je hlavně žena. Jako matka umí být milující i rázná. Kromě Štíra jsou
vhodná všechna znamení. Provází Slunce, Měsíc, Slunce a Mars.
JULIUS
- obrácený Měsíc a opoziční Mars způsobují problémy. Toto jméno moc nedoporučuji, i
když může být dobrá sou-řadnice jména a příjmení. Čas působí nepříznivě na duši i tě-lo.
Toto jméno nemá karmu, ale znamená velký vnitřní boj. Nedoporučuji v žádném znamení.
JUSTÝNA
- obdobně jako Julius. Povinnosti, práce, citová nejistota. Přes krásu vysloveného jména
je nedoporučuji. Obrácený Měsíc s Plutem začíná sice Sluncem, ale potom už nic moc.
Výjimečně pomáhá dobrá souřadnice.
KAMIL
- odvážný, citově nevyrovnaný, mnohdy osobnost s prob-lémy vnitřního rázu. Citový
hlavně na svou osobu, vyžaduje mnoho lásky, ale málo jí vrací. Nevěrný, často sobec.
V mládí dovede snít, ale potom ho strhává životní proud. V Raku a Rybách nadaný,
nevyhýbá se povzbuzujícím prostředkům, které mu léty ničí psychiku i fyzický stav. V
určitých zna-meních je velmi talentovaný. Doporučuji meditace, myslet víc na druhé než
na sebe. Vhodná znamení jsou Býk, Panna, Váhy, Vodnář, tam je vše daleko mírnější.
KAMILA
- citlivá až přecitlivělá s obráceným Měsícem s Plutem. Jde za svým snem, často hůře
přizpůsobivá.-Narozena druhého v jakémkoli měsíci je samotářka. Vhodné povolání pro
ni je psycholog, čarodějnice, léčitelka, kartářka a vše, co souvisí s intuicí. Nesnáší řád
a stereotyp ji ničí. Miluje lidi a pomáhá jim. Ostatní Kamily to mají poměrně snadnější.
Nemají tolik vnitřních zábran. Přesto pokud chcete Kamilu, zvolte s počátečním
písmenem C, tedy Camilu. Vhodné pro všech-na znamení. Potom i ta dvojka bude dobrá
pro její rozvoj.
KAREL
- totéž jako Kamila, ale pozor na datum narození. Každá dvojka znamená ztížení bez
ohledu na souřadnici. Nedávat Býku, s dvojkou vznikne sice umělecká povaha, ale za
moc nestojí. Karel ve Vodnáři naopak pomáhá lidem. Karel narozený ve dnech 1., 3., 5.,
6., 7., 8., 9., 11., 13., 14., 17., 18., 19.,30. a 31., bude Karlem šťastným, který rozvine svou
introvertní povahu. S výjimkou Štíra jsou vhodná všechna znamení.
KARINA
- snílek se skrytými schopnostmi vést. Dvojitý Měsíc dává vstřícnost a kamarádství,
obávaný Saturn víc pomáhá, než škodí. Jméno velmi adaptabilní, vybavené intuicí a
hezkou tvářičkou. Má přirozenou inteligenci, vítězství dosahuje snadno. Je dobře a
snadno vzdělatelná, většinou oblíbený smíšek. Ve Štíru je velmi smyslná a nevěrná.
Jinak jsou vhodná všechna znamení.
KAROLÍNA
- mírná, přátelská, lidská a vítězící v každém znamení. Může ji sice strhávat datum
narození či souřadnice s pří-jmením, ale většinou vše dobře dopadne. Jméno jedno z
mála, které tahá dívku tohoto jména ze všech problémů. Pomáhají často přežít životní
krize. Jen málokdy sepne tvrdá karma zároveň souřadnice osudu i cesty života. Její
výhodou je intuice. Jestli chcete mít Karolinu, říkám ano. Působí Měsíc, Mars, Venuše a
Neptun.
KATEŘINA
- většinou velmi učenlivá, inteligentní a v mnoha znameních skromná. Najdou se však
i výjimky, vychytralé nebo velmi arogantní. Ale vždy je to póza, která se jim nakonec
nevyplatí. Ty inteligentní Kačenky svou káru života opravdu někam dotáhnou. Mají
bohužel karmickou zátěž, takže u obou druhů Kateřin je slabší zdraví a k rodinnému
životu se dostávají až kolem třiceti let. Přesto u Kateřin souhlasím. Vhodná ve Lvu,
Beranu, Panně, Vodnáři, Střelci. Provází Měsíc, Mars, Merkur a Saturn.
KAZIMÍR
- hrdě znějící jméno, ale v této vibraci působí více vnitřní pocity a hodnoty než osobnost
navenek. Kazimír je šedá emi-nence, umí vládnout ne jako rétorik, ale diplomacie je mu
vlastní. Vhodný v každém znamení kromě Raka a Panny, tam má sklon k bohémství či
alkoholu. Vládne Měsíc, Mer-kur, opět Měsíc a Venuše.
KLÁRA
- jméno s karmickou zátěží, číslo ubírá dívence štěstí. Je sice krásné, ale působí jako
chrám marnoSti. Čím je starší, tím má větší problém, nejen citlivé. Vůbec nedoporučuji,
pokud chcete, aby vaše dítě bylo šťastné. Je možné, že jí bude pomáhat souřadnice s
příjmením, ale vše je jen dočas-né. Působí Měsíc, Slunce, Venuše a ten hromský Saturn,
který vše ničí. Klára je silná ve Lvu, Beranu a Střelci, v Panně a Býkovi. Jako matka
vydrží i horší manželství, ale i ona má jen jedny nervy. Není přecitlivělá, avšak dokáže
tiše trpět, pokud je všechno na ni příliš, vybuchne jako načasovaná nálož.
KLAUDIE
- jemná, zasněná v Rybách, rázná v Beranu, pracovitá v Panně, toto je dobré jméno,
přestože na něj působí Saturn. Je jako vlídnější kmotr. Klaudie má spoustu kvalit
a inklinuje k humanitním vědám. V životě se musí trochu poprat o své výsluní, ale
pokračování je většinou dobré. Doporučuji ve všech znameních. Provází Měsíc, Saturn a
Neptun.
KLEMENT
- maně se mi vybavuje jen jeden člověk tohoto jména. Jeho vibrace je zcela v rozporu s
hlásáním různých idejí. Klement je založen čistě materialisticky, majetnicky. Potřebuje
zázemí, aby mohl vládnout. V Býku, Panně, Kozorohu i Beranu je tvrdého ražení, o
Štírovi ani nemluvím. Možná by šel ve Vodnáři či Rybách. Jiné znamení nedoporučuji.
Vládne Venuše, Měsíc a Uran.
KRISTIÁN
- vybaví se mi Oldřich Nový a jeho nezapomenutelná role. Kristián je citlivé a inteligentní
jméno. Jako dítě se pere pouze v sebeobraně. Vládne vtipem, citem, v určitých znameních
nezklame očekávání, žádné ženy toužící po hezkém vztahu. Jsou to znamení:
Lev, Býk, Střelec, Váhy, Vodnář, Ryby a Štír. Klidnější je v Panně, vzpurnější v Beranu a
Kozorohu, přecitlivělý v Raku, tam je nadán i nějakým talentem. Pokud jste si toto jméno
vyhlédli pro svého potomka, gratuluji. Působí Měsíc, Mars, Uran a silné Slunce.
KRISTÝNA
- jméno s vítěznou vibrací. Přátelská, citlivá, učenlivá, stálá. Doporučuji ve všech
znameních. Jedno z mála vibračně vyvážených jmen. Kristýnku by mohla poškodit jen
patná souřadnice s příjmením. Vládne Měsíc, Mars, Venuše a Neptun.
KRYŠTOF
- jméno plné rodinného klidu, snění. Kryštof má tak mírnou vibraci, že mám chuť
napsat něco o "buchťákovi". Doporučuji jméno dát v agresivních znameních, aby v
životě neusínal za chůze. Vhodné znamení: Beran, Lev, Střelec, Kozoroh, Štír. Pokud
se dítě narodí 2., 20., 29. v měsíci, nedávejte mu jméno Kryštof. Nebude se umět bránit
nástrahám života. Vládne Měsíc, Mars a Venuše.
KVĚTA
- spousta neklidné energie dřímá ve jméně Květa. Nemá ráda stereotyp, potřebuje
cestovat, žít trochu neobvykleji než druzí. Velmi záleží na souřadnici s příjmením. Vždy
je samostatná, nesnáší omezení. Narozena ve Štíru, Beranu, Kozorohu je vzpurná.
Doporučuji dávat jméno v Panně, Rybách, Raku. Tato znamení na ni působí blahodárně.
Vzhledem k nevyváženosti energií nemá toto jméno nikdy jednoduchý a klidný život.
Vládne Měsíc, Slunce a Uran.
KVĚTOSLAV
- opět velmi rozporuplné vibrace. Horší vnitřní přizpůsobování se okolí. Nedoporučuji
v Býku, Kozorohu, Raku, Štíru. Obrácené Slunce s Plutem dává zabrat. Květoslav může
dokázat mnohé, ale s problémy. Dobře si rozmyslete, zda toto jméno dáte svému dítěti,
tady nepomůže ani zkrá-cení na Slávka. Vnitřně si může ulevovat psaním knih.
KVĚTOSLAVA
- jméno sice květinové, ale s těžkou karmickou zátěží. Nedoporučuji dávat v žádném
znamení. Vládne Měsíc', Neptun a silné Slunce dává duchovní sílu karmu přežít. Pokud
se tomuto jménu můžete vyhnout, udělejte to.
KVIDO
- opět vibrace plná bloků a klacků pod nohama. Mírný Kvido se pere se životem, jeho
nástrahami. Naštěstí se lid' tomuto jménu víceméně vyhýbají. Jméno samo za to nemůže.
Nedoporučuji. Vládne Měsíc, Jupiter a Saturn.
LADA
- čistá, jednoduchá a šťastná vibrace. Mars dává jménu náboj a chuť bojovat a soutěžit s
druhými. Neptun zase stálost a šťastné ukončení všech problémů. Lada je in-teligentní,
originální a svá. Jméno je vhodné ve všech zna-meních.
LADISLAV
- kreativita, citlivost a smysl pro rodinu. Také smysl pro hmotné statky. Ladislav by
neměl propadnout mamonu, pro-tože tím ničí svůj klid. Zde má obrovský význam slovo
přiměřenost. Logické myšlení ho předurčuje k podnikání Či povolání na volné noze.
Vhodné ve všech znameních, kromě Raka a Štíra, tam se většinou necítí moc dobře.
Vládne Mars, Měsíc, Venuše a Uran.
LAURA
- štěstí, flexibilita, prostě šťastná vibrace. Zdravé sebevědomí, inteligence a logické
myšlení. Toto jméno může dosáhnout vysokých cílů. Laura není přecitlivělá, je
přizpůsobivá II silná. Jméno vhodné pro všechna znamení. Pouze ve Štíru krásná,
smyslná a nevěrná. Velmi samostatná. Pokud nemáte rodičovské buňky, dejte dceři
jméno Laura. Provází Mars, Slunce, Saturn a Uran. První Saturn se chová ke jménu
vlídně.
LENKA
- opět karmická vibrace. Lenky nemají jednoduchý a šťastný život. Je jen velmi málo
světlých výjimek, a to musí mít opravdu dobré datum narození a souřadnici s příjmením.
Největší problém může být v milostných vztazích. Když vztah náhle končí, Lenka se ptá
proč. A já odpovídám: "Protože máš, holka, špatnou vibraci." Jméno bych doporučila
zkrátit na Lenu i na matrice. Vládne Mars, Slunce, Venuše a Saturn, který s Venuší pěkně
cvičí. Přestože je jméno velmi rozšířené, přemýšlejte, zda ho svému dítěti dáte.
LEONA
- introvert s horším vnitřním přizpůsobením. Nemá lehký milostný život. Ten jí ruší
obrácený Měsíc s Plutem. Leona se snaží o své místo na slunci. Její největší štěstí je v
rodinném kruhu. Svoji Leonku se nesnažte přizpůsobovat k obrazu svému, neboť má
o životě vlastní představu. Dokázala by s vámi hodně dlouho nemluvit. Na štěstí někdy
čeká déle, než sama předpokládá. Ale vibrace Marsu jí dává sílu bojovat. Ve Lvu se nedá,
v Beranu je příliš ambiciózní, ve Štíru někdy zlá, zmatená a nestálá. Ostatní znamení jsou
klidnější.
LEOPOLD
- učenlivý, neposedný a bohužel karmický. Vibrace čísla dává touhu po vzdělání i
sílu na jeho dokončení. Ale pere se se zdravotními či jinými problémy. Pokud chcete
mermomocí Leopolda, doporučuji ve Lvu či Kozorohu. Vládne velmi silný Mars, Merkur a
Saturn. Při špatném datu narození může být dokonce zmařené i vzdělání.
LEOŠ
- proutník, smyslník a ochutnávač života. Jako manžela ho doporučuji až ve starším a
vybouřeném věku, jestli vůbec, pokud je narozen ve dnech 1.,3.,5.,7.,9., 10., 11., 13., 15.,
16., 17., 18., 19. a 31. v měsíci. Víte, ženy, proč? On smí vše a vy kromě rodiny a sporáku
téměř nic. Dovede být velmi žárlivý, panovačný až despotický. Když už Leoše, tak
narozeného 2., 12.,21.,24.,28. nebo 29. dne v měsíci.
LIBĚNA
- karmická zátěž ve jméně může nabádat k pomoci lidem. Práce v sociální sféře,
zdravotnictví apod. Tam se Liběna bude cítit nejlépe. Není vhodné dávat jméno ve Štíru,
Lvu a Kozorohu. Ani v Blížencích se necítí moc dobře. Má pocit obětování se. Působí
Mars, Měsíc, a Jupiter, planeta štěstí, se kterou cvičí Saturn v její neprospěch.
LIBOR
- jméno moc nedoporučuji. Má číslo karmy, jedné z nej-těžších. Zároveň je ale vybaveno
slušnou duševní silou nepřízeň osudu překonat.
LIBUŠE
- jméno s tvůrčím neklidem a věčnou činností, duševní či fyzickou. Cit, rozhodnost a
vždy boj o místo na slunci. Doporučuji ve Lvu, Beranu, Kozorohu a Střelci.
LILIANA
- osobnost veskrze oblíbená, praktická, učenlivá, s hezkou tváří a talentem. Jako žena
umí hájit práva všech svých blízkých i přátel. Doporučuji ve všech znameních, neboť
jméno je velmi pozitivně vyvážené. Působí Mars, Slunce a Uran.
LINDA
- znamená krásná, cílevědomá s ohromnou energií uvnitř svého nitra. Někdy se bude
zdát až necitlivá, ale je to v mno-ha situacích obranná maska. V Beranu je přímá a
odvážná, ve Lvu nervní a majetnická, ve Střelci putovní, ráda cestuje a poznává cizí
kraje až do pozdního věku. Ve Štíru bezohledná a přivlastňující si cizí muže. V Rybách
nadaná, dosahu-jící mnoha vrcholů v umění a humanitních vědách, nebo v politice.
Ovládá rétoriku a je intelektuální. V Panně je ne-zdravě čistotná, až je tím protivná. Ve
zbylých znameních je neústupná. V životě by se měla snažit, aby se naučila naslouchat
druhÝm. Vládne Mars a velmi silně MěsÍc.
LJUBA
- vnitřně hůře přizpůsobivá, občas samotářka, umělkyně. Sportovkyně, či výrazná
osobnost, vždy svá a originální. Doporučuji v ohnivých znameních, tam se rozvíjí nejvíce.
Působí Mars, obrácené Slunce s Plutem.
LUBOMÍR
- vítězné jméno se dostane z problémů snadno. Je stále. bojovné i citové. Doporučuji
kromě Býka a Štíra ve všech znameních. Lubomír může být podnikatel, sportovec.
umělec, většinou nikdy řadový pracovník. Snad jen narozený 2.,20. a 29. dne v měsíci.
Působí Mars, Venuše a Neptun.
LUBOR
- jméno s neklidnou a zvědavou energií. Lubor musí být všude, kde se něco děje.
Většinou má v životě štěstí. Je in-trovert, o to víc vstřebává dojmy a pocity ze všeho, co
vidí co prožívá. Je velmi svobodomyslný. Vhodné téměř pro všechna znamení kromě
Býka, Štíra, Blížence, Vodnáře. Provází ho Mars, Měsíc a Jupiter.
LUBOŠ
- velké ego, schopnost něco dokázat, ale jako manžel v mnoha případech lehký otrokář.
Velmi si potrpí na rodinné prostředí, ale sám těžko vytváří harmonii domova. Snad jen v
málo případech je toto jméno mírnější. Narození 2., 21. a 24. takoví jsou. Ostatní na sobě
musí pracovat. Jestli je Luboš narozen 15. v měsíci, ženy, prchejte! Pouze 15. 2. a 15. 3.
ještě ujdou. Mohou z nich být velmi dobří pod-nikatelé, kteří potřebují mírné a tolerantní
manželky. Působí Mars, Slunce, Jupiter a Venuše.
LUCIE
- nositelka světla s neklidem v duši, hledající pravou lásku. Romantička, cestovatelka
obdivující přírodu i čistotu lidské duše. Soucítí s trpícími. Velmi vhodné je studium
humanitních věd. Lucii najdeme ve zdravotnictví a všude, kde je třeba pomoci. V
ohnivých znameních navíc talentovaná. Je to velmi introvertní, ale dobré jméno.
Doporučuji ve všech znameních. Provází Mars, Měsíc a Jupiter.
LUDĚK
- šťastné jméno, většinou si vše vybojuje šarmem či vtipem. Někdy pozor na nešťastné
náhody. Varuji před zbrk-lostí, hrozí úrazy. Doporučuji kromě Štíra pro všechna Znamení.
Štír to tíž skáče z balkonů cizích žen, má obrovský sexuální potenciál a smysl pro
rizikové dobrodružství. Pro-vází ho Mars, Slunce, Saturn a Uran.
LUDMILA
- většinou tato bytost musí pracovat pro jiné. Nemá lehký osud, čeká ji trápení. Saturn
navazuje na Neptuna, což signalizuje stálé běhání v kruhu marnosti či starostí. Ludmila
může dosáhnout vzdělání i pěkného postavení, ale ne klidu srdce a duše. Nedoporučuji
toto jméno pro slabší znamení Vah, Blíženců, Ryb a Raků. Vládne Mars, Měsíc, Saturn a
Neptun.
LUDVÍK
- jméno s karmickou zátěží. Jinak život s problémy. Ludvík se umí poprat se starostmi
i sám se sebou, ale vždy potřebuje zázemí a lásku. Nedovede se prát jen o sebe. To
nechává na jiných. Vhodné pro Pannu, Váhu, Býka, Lva, Berana. Ostatní znamení nejsou
tolik inspirující. Vládne Mars, Měsíc, Jupiter a Saturn.
LUKÁŠ
- osobnost s horším skrytým přizpůsobením. Doporučuji jakýkoliv druh sportu, který
umožní otevření uzavřené duše. Jinak nebojácnost a v životě dost štěstí. Vhodné
znamení Beran, Lev, Ryby, Vodnář, Panna a Štír. Vládne Mars, obrá-cené Slunce s
Plutem.
LUMÍR
- nervní osobnost, která nezřídka dosahuje vyššího vzdělání. Samostatný, těžko snášející
rozkazy a příkazy. Po-kud někoho miluje, miluje bez výhrad. Je dobrým přítelem. Vhodné
pro Váhy, Vodnáře, Ryby, Raky, Kozorohy a Panny. Vládne Mars, Měsíc, Uran a Slunce.
LÝDIE
- citově nevyrovnaná, snadno se rozzlobí. Většinou usiluje o vedoucí postavení, zvlášť v
Beranu a Lvu. V Panně pracovitá a praktická. Ve Štíru záludná, možná neprůhledná, vždy
připravena vládnout. Provází Mars, Měsíc, Uran a Slunce.
MAGDALENA
- většinou hezká tvář, osobnost, učenlivá a příjemná. Nejvhodnější znamení Ryby, Rak,
Blíženci, Vodnář i Kozoroh. Naprosto ne ve Lvu, tam vzniká často panovačnost, někdy až
nesnášenlivost. Vládne Merkur, Mars a Slunce.
MAHULENA
- přímá, přirozeně inteligentní, někdy žije s vnitřním bojem v duši a horším
přizpůsobováním ke změnám. Své nitro si nevylévá na potkání. Je to prostě dobře
zamaskovaný introvert. Dovede být příjemná a veselá, přitom nikdo netuší, co se v
ní děje uvnitř. Dobrá znamení: Beran, Lev, Býk, Panna, Váhy, Kozoroh a Ryby. Vládne
Merkur a obrácený Mars s Plutem.
MARCEL
- kontroverzní povaha s karmickým číslem. Nemá úplně jednoduchý život, byť může
při dobré souřadnici dokázat mnohé. Někdy jedná tvrdě. Většinou ho provází zmatek či
smůla v lásce, v rodinném životě. Vhodné v Býku, Lvu a Rybách. Vládne Merkur, Měsíc,
Jupiter a Saturn.
MARCELA
- stálá, materialistická ve Lvu, má smysl pro rodinu. Život jí přináší do života dost změn,
jež ona nese nerada. Doporučuji znamení ohnivá i zemská. Ta jí dávají flexibilitu a
přehled. Vládne Merkur, Měsíc, Venuše a Uran.
MAREK
- šikovný, nadaný, zvládá rétoriku, je vznětlivý a trochu ješitný. Doporučuji všechna
zemská i vodní znamení. Z ohňových pouze Lva. Jméno je šťastné. Vládne Merkur,
Měsíc, Slunce a Mars.
MARIÁN
- učenlivý, věrný a stálý. Bohužel s karmickou zátěži. Jméno vůbec nedoporučuji. Pokud
už toto jméno máte, je lepši ho změnit. Jinak je třeba obrovská síla na zvládáni životních
potíží. Působí Merkur, Měsíc, Neptun a Slunce.
MARIANA
- přímá, bojovná v Beranu a Štíru. Není přecitlivělá a umí si život zařídit. Je inteligentní.
Nezdrobňovat na Marušku. Nedoporučuji v Raku a Vodnáři. I Štír je pro ni nebezpečné
znamení. Vládne Merkur a obrácený Mars s Plutem.
MARIE
- jméno Marie je světové. Většinou učenlivé, inteligentní, citlivé i rázné. Marie je mateřská
i pracovitá a obětavá. Pouze špatná souřadnice s příjmením a datem narození jí může
zhoršit osud i životní cestu. Doporučuji ve všech znameních. Vládne Merkur, Měsíc, Uran
a Slunce.
MARIKA
- inteligentní, má hezké sny, většinou o materiálních ziscích a příjemném životě. V
mnoha případech je tajnůstkářská, někdy vypočítavá. Ke smysluplnému životu se
dostává až po nelehkých životních zkušenostech. Doporučuji v Beranu, Lvu, Vodnáři a
Střelci. Vládne Merkur, Měsíc, Venuše a Uran.
MARINA
- přes svůj půvab nese toto jméno špatnou karmickou zátěž, ztížený start i život. Může
ji částečně vyrovnávat souřadnice příjmení a datum narození. Přesto tuto vibraci moc
nedoporučuji. Jméno má velkou duchovní sílu tuto nepřízeň překonat. Vládne Merkur,
Měsíc a Neptun.
MARKÉTA
- služebný duch, práce pro druhé, smysl pro rodinu, učen-livá, zřejmě ji budou přitahovat
sociální sféry, práce s lidmi. Méně už osobního štěstí, ač velmi touží po harmonii.
Doporučuji v Rybách, Raku, Vodnáři a Kozorohu. Tato zna-mení útlak osudu přežívají
snadněji. Vládne Merkur, Měsíc a Venuše.
MARTA
- poměrně spokojené jméno. Nedosahuje sice met nejvyšších, ale většinou končí v
přístavu manželském. Marta je především žena. Citově dozrává později, často končívá
jako rozvedená. Nedoporučuji v Blížencích, Vahách a Kozorohu. V těchto znameních se
vůbec necítí dobře. Vládne Merkur, Slunce a Saturn. Uran určuje míru změn.
MARTIN
- přímý, podnikavý, sportovní duch. Nedávat ve Štíru a Býku, tam je až moc agresivní,
pokud mu vstoupí někdo do jeho plánů. Může být i záludný a úskočný. Obrácený Mars
dělá doslova divy. V ostatních znameních může být úspěšný. Je učenlivý, inteligentní a
hůře přizpůsobivý. Doporučuji dát dítě na sporty, které ho baví, zároveň se tak uvolňuje
negativní energie obráceného Marsu a Plutem.
MARTINA
- většinou hezká tvář, oblíbená kamarádka, která se může dopracovat až k titulu. Je
praktická a sleduje své zájmy a cíle. Studijní typ. Méně se jí bude chtít do přístavu
manželského. Má umělecké sklony v Rybách a Beranu. Pouze v Býku a Raku je mateřská
a obětavá. Lvice končí na vysoké a vítězí. Stejně tak Kozoroh se snaží. Ve Štíru hlavně
plete úspěšně mužům hlavy. Vládne Merkur, Mars a Slunce.
MATĚJ
- povahově proměnlivý, lehce se učí. Je abnormálně citlivý a ve vypjatých chvílích se
okamžitě rozhoduje. Mnohdy špatně. Toto jméno by mělo pravidelně meditovat, aby
došlo k vyrovnání energií. Je to prostě Matěj. Doporučuji v Rybách. Nebo vůbec. Vládne
Merkur, Slunce a Mars.
MATOUŠ
- poměrně šťastné jméno, emotivně nezatížené. Je prak-tické, učenlivé a vítězící. Vhodné
pro všechna znamení. Matouš by se měl propracovat ke studiu i financím. Rodinu
zakládá později, nebo vůbec nezakládá. Vládne Merkur, Slunce, Saturn a Uran.
MATYLDA
- obrovská síla ovládá toto jméno, zvlášť narozena v ohnivých znameních se dopídí toho,
po čem touží. Je individualistická, nekompromisní a někdy nespravedlivá. Učenlivá,
chce být vždy první. Moc toto jméno nedoporučuji. Vládne Merkur a dvojitý Měsíc.
Dvaadvacítka je spíše pro může. Matylda by mohla být soudkyně, patoložka, špičková
sportovkyně.
MAXMILIÁN
- inteligentní, citlivý a přizpůsobivý. Velmi si potrpí na rodinné zázemí, to je pro něj
priorita. Nadaný v psaní. Většinou končí jako spisovatel či publicista. Umí hájit zájmy
druhých. V tomto století bude Maxmiliánů velmi zapotřebí. Zvlášť v politice. Jméno je
vhodné ve všech znameních. Vládne Merkur, Měsíc a Venuše.
MEDARD
- muž se skrývanou vnitřní autoritou. Působí citově, ale je v něm skryt vládce. Je
inteligentní, dosahuje výsledků ve studiu. Zajímají ho i vědy tajemné a nadpřirozené.
Jako manžel bývá stálý. Medard je prostě jednička, ale nevěřte, že dokáže poručit větru
a dešti. Doporučuji v každém znamení kromě Štíra, Býka a Blížence. Tam je nervní nebo
vzteklý.
MICHAELA
- učenlivé jméno s karmickou zátěží. Moc nedoporučuji. Horší zdraví a méně štěstí.
Zvlášť pokud je i datum narození jako nepříznivý start, má Michaela co dělat, aby život
ukočírovala. Je spousta krásných dívčích jmen. Tak proč právě Michaela? Vládne
Merkur, Mars a Saturn.
MICHAL
- jméno se většinou prodere k slunci, a to v mnoha oblastech. V životě projde mnoha
proměnami, ale vždy zůstane osobností. Doporučuji ve všech znameních. Vládne Merkur,
Měsíc, Uran a Slunce.
MIKULÁŠ
- citový, proměnlivý, někdy i bojovný. Má přirozenou inteligenci a zvídavost, to ho
předurčuje k bádání ve všech možných vědách, které ho zaujmou. V Býku a Štíru bývá
bojovný. V Blížencích nadaný a netrpělivý. Všechna ostatní zna-mení jsou v rovnováze.
Vládne Merkur, Měsíc, Mars a Jupiter.
MILADA
- jméno s obrovskou vnitřní silou, která dokáže při nepříznivé konstelaci způsobit více
problémů než užitku. V dobrém znamení a při dobré souřadnici s příjmením naopak může
mít vliv na spoustu schopností a úspěchů. Jen je nutno tuto energii nasměrovat pro
dobro lidí. Milada je v ohnivých znameních vůdce lidu, rodiny. Běda, kdo ji neposlechne!
Potom nastupuje despotismus a čirý vztek. Pokud chcete dát svému dítěti toto jméno,
poraďte se s fundovaným numerologem. Vládne Merkur a silný Měsíc.
MILAN
- u tohoto jména platí totéž jako pro Miladu. Porada s numerologem.
MILENA
- učenlivá dívka se skrytou osobností, která vyplouvá na povrch teprve ve chvílích své
obrany. Většinou introvert. Nemá moc štěstí v milostném životě, takže se víc věnuje
studiu. Je stálá, nesnáší nespravedlnost. Vhodné znamení je Střelec a Vodnář. Vládne
Merkur, Měsíc, Saturn a Neptun.
MILOSLAV
- flexibilní, komunikativní a dost rázné jméno. Méně citlivosti. Vždy vládce rodiny. V
Býku a Štíru extrémně tvrdý. V Blížencích ambiciózní a nervní. Vhodný Lev, Váhy, Vodnář
a Panna. Vládne Merkur, Mars a Slunce. Jméno vhodné do politiky či soudní síně.
MILOSLAVA
- rozporu plná bytost, plná citu a oddanosti, avšak stačí velmi málo, aby vás přestala
milovat, pokud cítí, že jí neodpovídáte stejně. Přirozeně inteligentní, zvídavá, učenlivá,
rá-da cestuje. Doporučuji ve Střelci, ve Lvu a Beranu. Vládne Merkur, Mars, Měsíc a
Jupiter.
MILOŠ
- intelektuál, citlivý i bojovný. V životě má dost štěstí. Rád cestuje, čeká ho hodně změn.
Jméno vhodné pro tuto dobu, neboť Miloš je originální a svůj. Působí Merkur, Měsíc,
Mars a Jupiter.
MILUŠE
- životní bloky, bohužel karmická zátěž. Horší zdraví. Doporučuji změnu jména. Poraďte
se s numerologem. Vládne Merkur, Měsíc a Jupitera ovládá Saturn.
MIRIAM
- vítězné jméno. Velmi studijní, citové, rodinné, naprosto vyvážené a vhodné pro všechna
znamení. Zde může Miriam poškodit pouze špatná souřadnice se jménem či negativním
datem narození, ale slibuje štěstí nebo rovnováhu přes všechny překážky. Vládne
Merkur, Mars, Venuše a Neptun.
MIROSLAV
- oblíbený, zvláště u žen, nadaný, hůře přizpůsobitelný pro rodinný život. S Miroslavem
nemanipulovat v síle a v příkazech. Vždy po dobrém. Potřebuje hodně chválit, potom z
něj dostanete maximum všeho dobrého. Velmi nadaný a učenlivý. Bohužel při špatném
zacházení budou problémy s jeho osobností. Vládne Merkur, Mars a Saturn. Svůj podíl
má i obrácené Slunce. Vhodné pro Lva, Raka, Ryby, Vodnáře, Váhy, Pannu i Střelce a
Kozoroha, ale tato dvě znamení jsou hůře ovlivnitelná.
MIROSLAVA
- bojovná a proměnlivá osobnost plná duševní síly. Přirozeně inteligentní. Potřebuje
mírného partnera, aby mohla rozvíjet vše, co je v ní dobrého. Miroslava V; Raku často
rezignuje a věnuje se výchově dětí. Taktéž v Rybách, ale potom z manželství uteče, když
děti vyletí z hnízda. Doporučuji všechna vzdušná i ohnivá znamení. Zemská moc ne, tam
jsou sklony k alkoholu či jiným uvolňujícím prostředkům. Vládne Merkur, Mars, Uran a
silné Slunce (které někdy nahrazuje Měsíc).
MOJMÍR
- domácí typ, žení se brzy a rodině obětuje vše. Někdy dokáže být velmi vzteklý, ale to je
málokdy, k stáru je bručivý, ale milující. Zcela se podvolí vedení své ženy. Své děti miluje
nade vše. Vládne Merkur, Mars a Venuše. Vhodný pro všechna znamení, ve Lvu a Býku je
víc nervní.
MONIKA
- vnitřní touha vládnout svým blízkým. Extrémní je ve Lvu, Štíru, Býku a Beranu. Ostatní
Moniky jsou mírnější, citovější a s větším přehledem jdou svou cestou a dávají možnost
i těm druhým. Jsou inteligentní, učenlivé a mnohé Moniky mají zájem o duchovní nauky.
Stálé jsou ale všechny, pokud milují. Vládne Merkur, Saturn, Měsíc a Neptun.
NADĚŽDA
- osobnost, většinou ne moc dobrá pro manželství. Její city jsou jako její rozmary,
měnivé a málo stálé. Děti vychovává v poklusu, takže jdou do života vycepované, ale
většinou v mnoha směrech zakřiknu tě. Naděždy by si měly uvědomit, že existuje i jiné
štěstí než jen to jejich. Vůbec nedoporučuji ohnivá znamení a znamení Štíra. Vhodné
zaměstnání: voják, policistka, pilotka nebo špičková sportovkyně, má na zlato. Profesně i
energeticky. Vládne Jupiter, Měsíc, Uran a Slunce.
NATÁLIE
- hezká, citová, materialistická i svůdná. Velké tendence k předvádění se a k žití na
úrovni. Přesto ani tyto vlastnosti nesnižují její charakterové přednosti, jako jsou věrnost
rodině, soucit i touha pomoci trpícím lidem. Vhodná ve všech znameních. Vládne
Jupiter, Měsíc, Venuše a Uran.
NATAŠA
- v uplynulých čtyřiceti letech se nějak vloudilo z východu do našeho kalendáře.
Náhodou má Nataša skutečně charak-ter a inteligenci, takže jsme si přivlastnili dobré
jméno. Je citlivá, inklinuje k pedagogice a pomoci druhým. Hodí se do všech znamení.
Vládne Jupiter a silné Slunce.
NELA
- energetická nerovnováha provází jméno celý život. Trochu svobodomyslná
dobrodružka. Život bere velmi prozaicky. Své blízké často komanduje. V životě má štěstí,
víckrát se stěhuje, nebo s maminkou prožívá několik rozvodů. Sama nemá touhu se
vdávat. Chce něco dokázat a v mnoha případech se jí to podaří. Vhodná jsou mírnější
znamení: Váhy, Rak, Ryba, Kozoroh. Vládne Jupiter, Slunce a Merkur.
NIKOLA
- ať už je dáno chlapci či dívce, ani jeden se v životě neztratí. Jsou samostatní, závislí
jen, když to opravdu cítí. Vhodné ve všech znameních. Extrémně mamonářští jsou
ve Štíru a v Býku. Rovněž Lev je velmi motivuje hromadit majetek Jako rodiče jsou
zodpovědní a milující. Vládne Jupiter, Měsíc, Venuše a Uran.
NINA
- opět jméno z dálné Rusi. Nina touží být šťastná, ale je citově hůře přizpůsobivá. Působí
obrácený Měsíc s Plutem. Těžko si vybírá svůj protějšek. Má ráda děti i zvířata, a často
si s nimi rozumí víc než s lidmi. Vhodné znamení Ryby, Rak, Vodnář, Panna, Váhy, v nich
nebude tak moc zbrklá. Vládne Jupiter a obrácený Měsíc s Plutem.
NORA
- komunikativní a tvůrčí jméno. Nechybí mu cit ani rozum. Jako přítelkyně je dobrá.
Většinou má talent uměleckého směru. U vědy by Nora vydržela pouze za určitých
podmínek. Vhodné pro všechna znamení. V Blížencích a Štíru extrava-gance. Vládne
Jupiter, Měsíc, Slunce a Mars.
NORBERT
- praktický, duchapřítomný, nerad se nechá poutal svazkem manželským. Velmi
soběstačný. Pokud je do manželství vehnán, stejně si dělá, co uzná za vhodné. Žena
musí být hodně tolerantní. Nejlepší je ve znamení Kozoroha, Lva,Býka a Vah. V těchto
znameních je víc ovladatelný. Vládne Jupiter, Mars, Uran a silně Slunce.
OLDŘICH
- je pravý opak Norberta. Rodinný typ, nehazarduje s city jiných. Je nadán jako spisovatel
či publicista, prostě psavec. Od přírody velmi láskyplný. To Oldřich vyzvedl Pradlenu
Boženu ke svému stavu. Zde je ukázka, jak se vibrace hodnot nemění ani po staletích.
Vhodný pro všechna Zl1amení. Vládne Venuše, Merkur, Mars a ještě jednou Venuše.
OLDŘIŠKA
- jméno je domácké, někdy jednající zbrkle, zkratově. V Oldřišce dřímá náladovost,
nespokojenost s jejím průběhem života, někdy i neurčitá míra sobectví. Toto jméno
není dobré, přestože nemá karmickou zátěž. Není ambiciózní. Neumí mít nadhled. Její
setrvávání na zemi se pohybuje v jedněch kolejích. Moc jméno nedoporučuji v žádném
znamení. Jen výjimečně 1: 1000 je šťastnější. Vládne Venuše, Mars, Jupiter a Uran.
OLEG
- komunikace a ambice jsou jménu vlastní. Většinou mu vyjde vše, co si zamane. Zdravá
a přitom ne bezohledná dravost mu zjedná obdivovatele. Velmi si váží rodinného krbu.
Je oblíbený, až populární. Inteligentní i citlivý. Je v každém znamení jiný. Doporučuji ve
všech znameních. Vládne Venuše, Měsíc, Slunce a Mars.
OLGA
- potrpí si na rodinný krb, vzdělání a často i pomoc druhým. V mnoha případech pracuje
jako sociální pracovnice. Někdy trpí výkyvy nálad. Zajímají ji duchovní vědy. Její život
jsou změny. Vhodné znamení pro Olgu je Beran, Lev a Panna. Méně už Střelec. Vládne
Venuše, Slunce, Saturn a Uran.
OLIVER
- vítězné jméno. Dostat ho, znamená méně problémů, povahovou stálost, citovost. Oliver
většinou končí jako ředitel dětského domova nebo jinak pomáhá lidem v nouzi. Je čestný,
přímý a má jiskru humoru. Vhodná znamení: Kozoroh, Býk, Beran, Váhy, Blíženec,
Vodnář a Rak. Vládne Venuše, Mars, Neptun.
OLIVIE
- obdobné jako u Olivera, stálost, humánnost, boj o dobrou věc. Velká citlivost a láska.
Nakonec vítězství. Jméno vhodné pro všechna znamení. Vládne Venuše, Mars, Neptun.
ONDŘEJ
- obrácený Mars s Plutem naznačuje boj sám se sebou nebo s ostatními. U tohoto jména
by měli rodiče podporovat s citem rozvoj ducha. Ondřej je hodný, ale rozporuplný.
Doporučuji znamení Kozoroha, Střelce a Berana.· Vládne Venuše a Mars.
OSKAR
- sice vyznává posvátnost rodiny. ale je to bouřlivák a velký ochutnávač života. V
rodinném kruhu despotický či sobecký. Podléhá životním nástrahám - víno, ženy, zpěv.
Nedo-poručuji v Raku a Štíru, Vodnář je náladový. Jedině Kozoroh, Lev a Panna dokáží
částečně zvládnout Oskarovy pudy a touhy. Vládne Venuše, Slunce a Jupiter.
OTAKAR 
- jméno se šťastnou hvězdou. Komunikativní, někdy až upovídaný. Věrný svým blízkým.
Nadaný a přátelský. Inteligence je zárukou úspěchu, o který se Otakar dovede dravě
poprat. Doporučuji ve všech znameních. Vládne Venuše, Měsíc a Slunce, někdy se do
cesty připlete Mars. A Otakar se dovede zdravě naštvat.
OTMAR
- jméno s obrovskou energií. Dosahuje úspěchů díky zaujatosti pro cíl, někdy i
bezohlednosti. Hrne svou káru dál směrem vzhůru. Je bystrý, dovede využít dobré
příležitosti. Jako manžel dá rodině velmi slušné materiální zázemí. S časem je ale na
štíru, s projevováním citů rovněž. Dovede být velmi náladový. Doporučuji v Rybách,
Panně, Vahách, Raku. Tam je částečně vše zmírněno. Vládne Venuše, Merkur a dvojitý
Měsíc, láska a protiláska.
OTO
- nesoustavná energie Ota provází celý život, je přelétavý v názorech, umí bojovat skrytě
a nebezpečně. Vyznává rodinu jako útočiště. Je samostatný, těžko ovladatelný. Prostě
svůj. V životě má občas i štěstí, ale musí si ho vydobýt. Jméno moc nedoporučuji. Vládne
Venuše, Slunce, Merkur a Jupiter.
OTÝLIE
- vyznavačka rodiny, kterou si brání jako lvice, vyžaduje hodně lásky. V životě mívá víc
štěstí než rozumu, protože je značně tvrdohlavá. Své děti má ráda kolem sebe. Dovede
vytvořit zázemí, ale klid do něj musí vnést manžel, který ji musí občas mírnit v prudkosti
či zaujatosti. Jméno je vhodné v Rybách, Raku, Váhách. V jiném znamení se Otýlie necítí
moc dobře. Vládne Venuše, Mars, Měsíc a Jupiter.
PANKRÁC
- k úspěchům se dostává těžce, je to osobnost inklinující k humanitním vědám, hlavně
k medicíně, psychologii. Vždy touží být na výsluní. V tom je nekompromisní. Doporučuji
všechna znamení kromě Štíra a Vah. Pankrác se nehodí pro manželský život, je velký
individualista. Vládne Saturn, Měsíc, Uran a Slunce.
PATRICIE
- obětavá a hlubokomyslná, inteligentní, stálá. Má štěstí, že není přecitlivělá. S úspěchem
může pracovat jako zdravot-ní sestra či lékařka. Ani práce na patologii ji neděsí. Hůř je
na tom s rodinným životem. Buď nemá čas si rodinu založit, anebo je to nad její síly. Až
po třicátém roce začne přemýšlet, že by se měla věnovat i sobě, nejen svému povolání.
Vhodné pro Berana, Rybu, Střelce a Vodnáře. V jiném znamení má osobní problémy.
Vládne Saturn, Merkur, Jupiter a Neptun.
PATRIK
- individualista. Práce pro druhé ho většinou zcela pohlcuje. Obrácený Mars s Plutem ho
řadí mezi ty osobnosti, kteří mají většinou vnitřní problém vyznat se sami v sobě. žení
se později. Vhodné znamení Beran a Vodnář. Tam se snáze orientují sami v sobě. Vládne
Saturn a obrácený Mars s Plutem.
PAVEL
- jméno citové, avšak s horším vnitřním přizpůsobením. Pavlovi se hůře říká "mám tě
rád", i když to tak cítí. Pavel nebojuje o místo na slunci, ale o slunce v sobě. Ženy by měly
tento fakt respektovat v mnoha znameních. Pavel může být i dost neurotický, protože
mu dělá potíže vyznat se ve své duši. Doporučuji meditace ve všech znameních. Vládne
Saturn, obrácený Měsíc s Plutem a ještě Měsíc.
PAVLA
- jméno s karmickou zátěží. Nedoporučuji dávat vůbec. Zde řádí v životních intervalech
Saturn. Pokud se jmenujete Pavla. jistě víte, o čem mluvím. Stálo by za to jít na matriku
a jméno změnit. Uvidíte, že se vám opět rozzáří sluníčko v očích. Vládne Saturn. Slunce,
Venuše a opět Saturn.
PAVLÍNA
- jméno s horším vnitřním přizpůsobením. Nešťastná i bojovná. Obrácený Mars s Plutem
dělá pěknou paseku. Vždy přímá, někdy náladová. ale uvnitř hodná, toužící být jen trochu
šťastná. Někdy je až nepřiměřeně tvrdá. Dokáže udělat z bytu vkusnou zlatou klícku
a v ní bojuje o vše, co jí osud přidělí. Dokáže být tvůrčí i obětavá. Doporučuji v Býku.
Kozorohu a Raku. Vládne ten zatracený Saturn s Plutem a Mars.
PETR
- neklidná a tvůrčí duše. Dovede se o své místo na slunci poprat a má úspěch. Je citový
se smyslem pro humor. Jménu je vrozená inteligence. Vhodný pro všechna ohnívá
znamení. Ani zemská nejsou špatná. Hůř se cítí v Blížencích a Vahách. Ve Štíru je moc na
ženy. Vládne Saturn. Měsíc. Mars a Jupiter.
PETRA
- toto jméno chce v životě něco dokázat. Je přirozeně in-teligentní. Většinou dokáží víc
jen Petry ohnivé, tzv. Beran, Lev a Střelec. Ostatní musí pracovat ve prospěch druhých
a dost bojovat o své místo na slunci. Ve vodním znamení jsou úspěšné i Štírky - neboť
Saturn je jejich kmotr. Vládne Saturn, Měsíc, Merkur, Venuše.
PRAVOSLAV
- jméno stvořené na překonání všech životních překážek. Vítězné jmenné vibrace.
Pravoslav v životě něco dokáže. Doporučuji ve všech znameních. Vládne Saturn, Mars,
Venuše a Neptun.
PROKOP
- oblíbený mezi přáteli, hlavně mezi ženami. Přesto je introvert, způsobující mnohdy sám
sobě problémy. Většinou talentovaný a inteligentní. Doporučuji ve Vodnáři, Lvu, Střelci,
Panně. Vládne Saturn, Mars, obrácené Slunce s Plutem. A ještě Slunce.
PŘEMYSL
- altruista, dobrý psycholog i znalec lidí. Nikomu neublíží. Ke svému cíli se dostává
dobrou prací a snažením, ne protekcí. Většinou vítězí a dojde svého cíle. Ctí rodinu. Je
stálý a věrný. Vhodný pro všechna znamení. Vládne Saturn, Mars, Venuše a Neptun.
RADANA
- komunikativní, citlivá i bojovná. Dokáže být veselá a kamarádská. Vysloveně studijní
typ, nezřídka ji zajímají vědy v širokém záběru. I vědy vědou neuznávané. Vhodné pro
všechna znamení. Vládne Neptun, Měsíc, Slunce a Mars.
RADEK
- šťastné jméno, většinou se jeho osud vyvíjí příznivě. Inteligentní, ambiciózní a stálý.
Kromě znamení Štíra a Ko-zoroha jsou vhodná všechna znamení. Radek je pracovitý,
zodpovědný, jako přítel naprosto bezkonkurenční. Každému člověku bych přidělila
jednoho Radka, kdybych ovšem měla tu moc. Vládne Neptun, Měsíc, Slunce a Mars.
RADIM
- stálý, někdy nerozhodný s touhou dovézt svou loď do přístavu a tam zůstat. Je v
určitých znameních nadaný, Ryby, Rak, Beran, Váhy, Býk. Většinou je velmi skromný,
má rád děti a lidi vůbec. Vždy končí v manželství. Vhodný pro všechna znamení. Vládne
Neptun, Měsíc a Saturn.
RADKA
- jméno má dost štěstí, ale v citových vztazích někdy problémy způsobené partnerem.
Radka potřebuje hodně času, než začne nový vztah. Inteligence a stálost jsou její devizy.
Vládne Neptun, Slunce, Saturn a Uran. Vhodné hlavně pro ohnivá znamení.
RADMILA
- Radmila je zvědavá, stálá, učenlivá. Dobrá matka, má v sobě hodně samostatnosti.
většinou se vdává později. Ve stáří se z ní může stát i spiritistka. Vhodné pro všechna
zna-mení, neboť má vyváženou vibraci. Vládne Neptun, Mars, Slunce a Merkur.
RADOMÍR
- Radomír dlouho vydrží, je dlouhověký. Je nadaný, obdařený velmi slušným zdravím,
živočišný a oddaný. V mládí má velmi rád ženy a trvá mu, než se usadí. Se ženským
pokolením to umí, každá mu odpustí cokoli. Měl by pracovat v uměleckém směru,
publicista, herec, konferenciér apod. Vládne Neptun, Merkur, Měsíc a Venuše. Kromě
Štíra (v něm by byl až sexuální maniak) je jméno vhodné pro všechna znamení.
RADOSLAV
- doporučuji přejmenovat na Radka, a to i úředně. Radoslav má velkou karmickou zátěž,
což mu hodně brzdí zdraví, štěstí i radost ze života. Nedoporučuji v žádném znamení, i
když je v této vibraci hodně duševní sily tuto nepřízeň překonat. Někdy trochu pomůže
souřadnice s příjmením. Vládne Neptun, Měsíc, Neptun, to znamená od ničeho nikam.
RADOVAN
- ambiciózní, ale vnitřně hůře přizpůsobitelný. Cílevědomý, sportovně založený. Prostě
vítězství přes všechny překážky. Vždy jde přímo, je upřímný, dokud ho jiní neupřímní
nepoučí. Jméno vhodné pro Berana, Lva, Střelce, Kozoroha a Pannu. Vládne Neptun a
obrácený Mars s Plutem.
REGÍNA
- královské jméno s vítěznou vibrací, stálostí a životním přehledem. Většinou má krásnou
i královskou chůzi. Je obdařena věděním z minulých životů a z těch nevědomky čerpá.
Někdy se z ní stane čarodějka. Pokud se vám narodí děvče a dáte jí jméno Regína,
začne se váš život obracet k lepšímu. Regína pomáhá. Vládne Neptun, Mars, Venuše a
Nep-tun. Jméno vhodné pro všechna znamení kromě Štíra, v tom je víc nervní a rozvíjí se
nezdravé ego.
RENÁTA
- stálá citlivost a boj s ní. Renáta může být velmi nervní, uzavřená, někdy příliš tvrdá a
tvrdohlavá, čímž si sama ztěžuje život. Nedoporučuji v Kozorohu, Štíru, Býku, Rybách,
ani ve Lvu. Trochu vyrovnává její situaci znamení Vah a Vodnáře, v nich si může
uvědomit své pro i proti. Její život je stálý boj o štěstí. Vládne Neptun, Měsíc, Mars a
Jupiter.
RENÉ
- mírný, stálý, pracující pro druhé. Vnitřní napětí ho provází celý život, začíná už od
dětství. Je snílek s otevřený-mi očima. René znamená být někomu podřízen a neustále
pracovat. Přitom on je milující a věrný. Doporučuji v Beranu, Lvu, Střelci, Štíru a
Kozorohu. V těchto znameních bude bo-jovat o své štěstí. Vládne Neptun, Měsíc, Merkur
a Venuše.
RICHARD
- majetnický, sebejistý a bohužel i s karmickou zátěží. Méně citlivý, schopný, inteligentní
a povýšený, v mnoha případech. Snad nejhorší je ve Štíru a Býku. V Kozorohu navíc
dost lakomý. V životě může svou káru dotáhnout vysoko, ale potom začne pracovat
jeho karmická zátěž, tzn. horší zdraví a problémy všeho druhu. Každý Richard by si měl
od mládí uvědomit, že není na světě sám a svou pomoc:t druhým by mohl snížit svou
karmickou zátěž. Doporučuji ve Vodnáři, Vahách, v Panně. Vládne Neptun, Merkur, Mars
a Saturn.
ROBERT
- domácí typ. Robert se narodí proto, aby byl jednou dobrým partnerem. Umí v mládí
bojovat, případně dosáhne dobrých výsledků ve sportu. Co začne, také dokončí. Vhodné
pro všechna znamení. Vládne Neptun, silný Mars a Venuše.
ROBIN
- legendární jméno skrývá stálost, boj a vítězství, učenlivost i určitou citlivost. Jeho
inteligence ho předurčuje k vedoucí-mu postavení. Velmi příznivé jméno. Doporučuji ve
všech znameních. V Rybách bude spíš psycholog či psychotronik, ale rovněž úspěšný.
Vládne Neptun, Mars, Slunce a lv1erkur.
ROLAND
-osobnost s mnoha vnitřními proměnami, citový a zároveň silný, stálý, ambiciózní.
Vhodné pro všechna znamení kromě Býka a Štíra. Vládne Neptun, Uran, Měsíc a Slunce.
ROMAN
- hezké jméno, které nedostane nic zadarmo. Často se pod tlakem okolností může dát
špatnou cestou. Bohužel má v životě často zablokované štěstí. A při špatném znamení
se z něj může stát až delikvent. Nedoporučuji ve Vodnáři, Štíru, Váhách, Blížencích nebo
Beranu. Vhodný je Býk a Kozoroh. Ale nejlepší je nedávat jméno vůbec. Vládne Neptun,
Měsíc, Jupiter a Saturn.
ROMANA
- praktická, citlivá i stálá. Život jí připravuje dost změn, které zvládá se skřípěním zubů.
Měla by umět vydělávat peníze a zúročit je. O životní štěstí se bude muset poprat, ale
většinou zvítězí. Jméno vhodné pro všechna znamení. Vládne Neptun, Měsíc, Venuše a
Uran.
ROSTISLAV
- stálé vítězství, bojovnost, vyrovnané jméno. Většinou se Rosťovi daří. Potrpí si na
rodinu a rodinné kořeny. Je věrný a hodný. Jméno doporučuji ve všech znameních.
Vládne Neptun, Mars, Venuše a ještě Neptun.
RUDOLF
- přátelský, stálý, se smyslem pro rodinu. Živočišný ve Lvu a vítězný. Vhodná znamení
ohnivá a zemská. Znamení vzdušná a vodní jsou méně příznivá. Vládne Neptun, silný
Mars a Venuše.
RÚT
- děvče s nevyrovnanou energií, která se bude muset v životě vyrovnat. Jinak velmi
inteligentní a učenlivá, stálá. Vhodná jsou znamení Lva, Býka, Vodnáře, Panny a Střelce.
Povolání: advokát, politik, vědec v terénu či archeolog. Vlád-ne Neptun, Slunce, Merkur a
Jupiter.
RŮŽENA
- stálá, bojovná a učenlivá. U tohoto jména je důležité, v jakých podmínkách se narodí. V
takových totiž pokračuje a málokdy vybočí do vyšší úrovně. Doporučuji v Beranu, Lvu a
Střelci. Vládne Neptun, Mars, Slunce a Merkur.
ŘEHOŘ
- většinou má láskyplné rodiče i přátele. Je oblíben, ale zápasí s vnitřním přizpůsobením.
Introvert je magnetem pro ženy jako snadno ulovitelný partner, ale to je jen zdání. Žena
musí pochopit v plné šíři jeho duši, potom teprve se Řehoř dá ochočit. Je nadaný a
inteligentní a dosahuje úspěchů za pomoci své příjemné osobnosti. Doporučuji ve všech
znameních. Vládne Neptun, Mars, Saturn a obrácené Slunce s Plutem.
SABINA
- osobnost vítězící, skrytá introvert s horším přizpůsobením se lidem. Snadno studuje,
je schopna soustředění. Svou životní pouť dotáhne většinou vysoko. Nerada se dává
poutat v trvalý svazek. Její život znamená vítězit na všech frontách. Většinou vchází
do manželství až kolem třicátého roku. Vhodné pro všechna znamení. Vládne Slunce,
Neptun a obrácené Slunce s Plutem.
SAMUEL
- osobnost, která nemá lehký start. Samuela čeká hodně životních změn, životní štěstí,
inteligence. Jméno vhodné pro Berana, Lva, Střelce, Kozoroha, Ryby a Raka. Vládne
Slunce, Saturn a Uran.
SANDRA
- komunikativní, nadaná i bojovná. Vždy schopná se o svůj úspěch poprat se životem.
Protože dost bojovnosti je už ve jméně, doporučuji ve znamení Ryb, Raka, Kozoroha,
Vodnáře, Váhách, Blížencích. V Beranu, Lvu, Střelci a Štíru bude velmi cílevědomá.
Může dosáhnout špičkových výkonů v různých povoláních, sportech, umění atd. Vládne
Slunce, Měsíc, Slunce a Mars.
SÁRA
- inteligentní snílek, který hodně obětuje své rodině a svým blízkým. Rodinu zakládá,
když už, tak hodně pozdě. Vždy má ohledy na druhé. Vibrace není jménu příznivá a
přináší četná zklamání přes současnou popularitu jména. Moc ho ne-doporučuji. Vládne
Slunce, Měsíc a Mars.
SASKIE
- velká individua1istka s horším vnitřním přizpůsobením. Jméno je vítězné přes všechny
překážky. Většinou příjemná tvář i postava. Inteligence a stálost. Doporučuji všem znamením.
Vládne Slunce, Neptun a obrácené Slunce s Plutem.
SÁVA
- čistá vibrace karmy, nedoporučuji. Sáva, pokud už je jméno dané, ink1inuje k práci s
lidmi. Své štěstí si musí chrá-nit a opatrovat, protože ho má v životě málo.
SERVÁC
- druhý ledový muž proměnlivého charakteru. Inteligentní, živočišný dobrodruh plný
invence a touhy poznávat dálky. K ženění moc nebude. Doporučuji ve Střelci, Beranu a
Vodnář. Vládne Slunce, Měsíc, Mars a Jupiter.
SILVESTR
- studijní typ s choulostivějším zdravím. Své štěstí si musí hodně vydobývat. Ve jméně je
karmická zátěž, takže námaha je značná. Doporučuji houževnatým znamením - Beran a
Kozoroh. Vládne Slunce, Mars, Merkur a Saturn.
SILVIE
- produktivnost, úspěch, radostný boj o své štěstí, protože je vždy vítězící. Životní plány
má Silvie už od útlého dětství. Je učenlivá, inteligentní a přijímá životní výzvy. Je v ní
plno entuziasmu. Doporučuji ve všech znameních. Vládne Slunce, Mars a Merkur.
SIMONA
- Simoně život přináší spousty změn, je materialistická, hezká. Krásu jí dala do vínku
Venuše. Jako osobnost v životě dokáže víc než ostatní jména. Změny jsou její život. Měla
by se vdávat bohatá a vybouřená, jinak nebude spokojená. Doporučuji v Býku, Beranu,
Lvu, Střelci, Štíru a Blížencích. V ostatních znameních je méně bojovná, a proto bych je
nedoporučovala. Odrazí se to totiž na povaze a vnitřní nespokojenosti. Vládne Slunce,
Měsíc, Venuše a Uran.
SLAVĚNA
- citlivé jméno s horším vnitřním přizpůsobením. Je choulostivá na kritiku, urážlivá,
přesto inteligentní. V žádném případě se nebavte na její účet, protože v ten samý okamžik
máte po jejím přátelství. Vhodná znamení jsou Vodnář, Štír, Blíženci, Ryby a Rak.
SLAVOJ
- jméno velmi karmické. Nedoporučuji v žádném znamení.
SLAVOMÍR
- velmi oblíbený, přátelský, leč introvertní a chránící si své soukromí. Nadaný a
ambiciózní. Doporučuji ve všech znameních. Toto jméno dá svému nositeli hodně štěstí
a radosti. Vládne Slunce, Mars, Saturn a obrácené Slunce s Plutem.
SOBĚSLAV
- flexibilita, invence, zdravý boj o prestižní posty, ať už v umění, nebo politice. Doporučuji
ve všech znameních kromě Býka a Štíra, tam může dojít až k bezohlednému postupu po
zádech jiných. Vládne Slunce, Měsíc, Mars a Jupiter.
SOŇA
- inteligence, schopnost bojovat se životem a veliká učenlivost. Soně je dána i velká
citlivost, někdy přecitlivělost. Doporučuji tomuto jménu nebabrat se v problémech a
vyřešit je rázně a rychle, aby došlo opět k vnitřní rovnováze. Nedoporučuji ve Vahách,
Blížencích, Rybách, Raku, ani ve Štíru. V těchto znameních se Soňa hůře adaptuje.
Vládne Slunce, Mars a Merkur.
STANISLAV
- práce pro druhé. Vrozená inteligence závisí na souřadnici s příjmením a datu narození.
Doporučuji ohnivá nebo zemská znamení, tam je větší šance v životě uspět. Stálost je
Standovi vlastní. Vládne Slunce, Měsíc, Saturn a Neptun.
STANISLAVA
- touží být vůdčí, v rodině vždy určuje tok financí. Vnitřně hůře přizpůsobivá, v
zaměstnání velmi schopná. Doporučuji ve vodních znameních, ani vzdušná nejsou
špatná. Vládne Slunce, Měsíc, Uran a obrácené Slunce s Plutem.
STELA
- obětavá, vždy se snaží především o štěstí druhých. Pokud chcete Stelu, zvolte tedy
jméno se dvěma L, ať ze života taky něco sama má. Vládne dvanáctka, číslo obětování
se. Stella je ochutnávačka života, nezkazí žádnou legraci, v tom je její síla. Má vibraci
čísla 15, Venuše jí dává příjemnou a sympa-tickou tvář. Dovede být velmi mateřská
a milující. Doporu-čuji hlavně v ohnivých znameních, je rázná, nic nezůstane dlužit
významu svého jména, které znamená hvězda. Vládne Slunce, Jupiter, Venuše.
SVATAVA
- velmi impulzivní energie. Nutnost zklidnit meditací nebo sportovními výkony utahat.
Svatava může mnoho dokázat na poli vědy, sportu. Je inteligentní, jako osobnost
dozrává později, ale o to úžasněji. V životě má štěstí střídavě, nesmí jednat zbrkle a
neuváženě, nebo dokonce zle. Vzápětí by se uklouznutí vrátilo negativně. Vládne Slunce,
Merkur a Jupiter. Vhodné pro všechna znamení kromě Štíra a Blíženců.
SVATOPLUK
- ve jméně je karma čísla 29. Příliš toto jméno nedoporučuji, přestože zní libozvučně
a česky. Má sice tendenci dosáhnout úspěchů, ale poté je strháváno touto nedobrou
vibrací, která se může odrazit na zdraví, na ztíženém osobním životě apod. Zachraňuje
ho jen souřadnice jména s příjmením. Vibrace se projevuje i případnou nesmělostí a
plachostí.
SVATOSLAV
- zvědavý s velkým okruhem zájmů. V životě rád poznává vše nové, za své cíle dovede
bojovat a vybojuje si vše. Má většinou štěstí. Je chytrý, flexibilní, dovede okouzlovat
ženy. Jméno velmi vhodné pro ohnívá, vzdušná a zemská znamení. Pro vodní o něco
méně, v nich je méně rozhodný. Snad jen ve Štíru je více pohyblivý. Vládne Slunce, Mars,
Jupiter.
SVĚTLANA 
- veliká energie a ráznost pro uskutečnění tužeb. Nebezpečí tvrdosti, je nutno jít citovou a
ohleduplnou cestou a potlačovat vše negativní. Dvaadvacítka má velkou výdrž a energii.
Lze ji přirovnat k výrobě elektrického proudu. Světlana v mládí nesnáší nečinnost, pořád
je v pohybu a bo-hužel do něj nutí i všechny kolem sebe. Zklidňuje se až věkem. V životě
se jí mnohé podaří. Doporučuji v Rybách, Raku, Vodnáři, Vahách, Panně, Kozorohu,
ostatní znamení většinou způsobují větší neústupnost či tvrdost.
ŠÁRKA
- vnitřní neklid, inteligence, štěstí. Doporučuji herectví, psaní, komentátorství či
sportování. Šárka je realistická, někdy rázná a vždy svá. Nenechá se omezovat a jde
za svým cílem nebo lepším osudem. Je individualistka. Vhodná jsou pro toto jméno
všechna znamení. Vládne Slunce, Měsíc, Mars, a Jupiter.
ŠARLOTA
- citová, neposedná, zvědavá. V životě má střídavé štěstí. Vždy má za zády někoho, kdo
jí pomáhá. Vrozená inteligence jí umožňuje snadno zvládat studia. Šarlota bude i ráda
ces-tovat. Jméno vhodné pro všechna znamení. Vládne Slunce, Měsíc, Mars, Merkur a
Jupiter.
ŠIMON
- jméno s karmickou zátěží. Citová zablokování, vzdor, střídavě štěstí nebo jen velmi
malé ambice v životě solidně uspět. Moc nedoporučuji.
ŠTEFAN
- vládne obrácený Měsíc s Plutem, což znamená honil citovou přizpůsobivost, snílek.
Jméno doporučuji v ohnivých znameních, dodají mu vůli a chuť něco dokázat. Vládne
Slunce, Měsíc a obrácený měsíc s Plutem.
ŠTĚPÁN
- šťastná vibrace předurčující Štěpána ke šťastnějšímu životu než Štefana. Je mu dána
citlivost i nadání, inteligence i boj s nepřízní osudu dopadá daleko lépe. Vhodné pro
Berany, Lvy, Střelce, Ryby, Panny, Váhy i Vodnáře a Štíry. I Blíženec si přijde na své. Býk
je moc materialistický, ale i on se pro toto jméno hodí. Vládne Slunce, Měsíc a Mars.
ŠTĚPÁNKA
- jméno citové, domácky založené, bohužel většinou pracuje pro druhé, má moc
povinností a starostí. Individuální vývoj osobnosti je možný pouze v Beranu, Lvu, Střelci
a Štíru, a to za ztížených rodinných podmínek. Je velmi učenlivá a kamarádská. Vládne
Slunce, Měsíc, Merkur a Venuše.
TADEÁŠ
- jméno s neklidnou a roztěkanou energií, od dětství nutně potřebuje usměrňovat. Dítě
je vysoce inteligentní, zároveň lajdácké. V dospělosti a zralosti osobnost, která může
vynik-nout v umění či vědě. Nedoporučuji v Beranu, tam je nebezpečí, že své představy
a sny nedotáhne do konce. Rovněž v Rybách a Raku nerozhodný. Vládne Měsíc, Slunce,
Merkur I Jupiter.
TAMARA
- jméno je velmi zasněné a romantické, v mládí většinou své sny a touhy uskuteční,
přestože jí život přináší spousty změn. Změny jsou pro ni inspirací a dozráváním. Potom
dosahuje nebývalé flexibility.
TAŤÁNA
- zasněná v Rybách, nadaná a živá v Beranu, majetnická v Býku, citlivá v Raku, nervní ve
Lvu a Štíru, obětavá v Panně a Vahách, ve Vodnáři dobrá řečnice či obchodnice, v Kozorohu
ublížená, ve Střelci náladová, ale ve všech znameních soucitná. Táňa je v mnoha
případech rázná matka, která svým dětem málokdy poví, jak moc je miluje. Někdy si
sama nerozumí a neví, proč tomu tak je. Taťána je občas velmi rozporuplné jméno, které
v životě pracuje pro druhé. Je ovlivněna Měsícem, Sluncem a Marsem.
TEODOR
- citlivý, zvědavý a cestovatelský typ. Velmi kamarádský a komunikativní, v životě má
dost štěstí a pro své krkolomné životní skoky ho opravdu potřebuje. Občas může vyrůst
ve velmi zajímavou osobnost. Vhodné pro všechna znamení kromě Štíra, ten bývá velice
nevěrný, ale nemůže za to.
THEODOR
- stačí jedno písmenko navíc a vše je jinak. U Theodora okamžitě naskočí obávaná
čtyřicítka. To zásadně mění jeho povahu k negativnímu spektru vlastností ve všech
znameních, špatně působí na jeho život i zdraví. Působí i na souřadnici s příjmením.
Theodora můžeme nalézt v badatelské laboratoří jako samostatně pracujícího vědce, ke
stáru bude nevrlý a samotářský.
TEREZA
- bojovnice, ovlivněna Měsícem, obráceným Marsem a Plutem, což někdy způsobuje
vnitřní rozporuplnost. Tereza je vždy individualistka a při dobré souřadnici s příjmením z
ní může vyrůst osobnost. Většinou je introvert, která otevře své srdce jen těm nejbližším.
Vhodné jméno pro všechna znamení. Tereza se dokáže pohybovat s grácií ve všem a za
co v životě chce bojovat, záleží plně na jejím rozhodnutí.
TIBOR
- vůdčí typ, který poslechne pouze po dobrém. Má rád změny v životě a rád vítězí.
Žena musí být velmi diploma-tická, aby ho dostala tam, kam chce. Tibor má smysl
pro podnikání, nerad pracuje jako řadový pracovník. V mládí je vynalézavý a zvědavý.
Doporučuji ve znamení Blíženců a Vah, tam je nejsvobodnější.
TOMÁŠ
- neklidný, se střídáním nálad. Pokud využije potenciálu své energie, může z něj být
špičkový sportovec, nebo si musí najít zaměstnání, kde tuto energii uplatní. Tomáš je
jako Temelín, chvíli pracuje na sto procent, anebo stojí a přemýšlí, jak by vše šlo udělat
lépe a chytřeji. většinou je in-teligentní, hodí se pro všechna znamení. Vládne Měsíc,
Slunce, Merkur a Jupiter.
VÁCLAV
- je inteligentní, učenlivý, schopný lásky, se smyslem pro rodinu. Karmická zátěž v
tradičním českém jméně není moc povzbudivá pro běžný život. Karma se uvolňuje
při práci pro druhé a obětavosti. Pokud je Václav materialista a sobec, tato vibrace
pracuje proti němu, hlavně po stránce zdravotní a životní nespokojenosti se sebou
samým. Pokoru, Vác-lavové, pokoru a pak budete šťastní. Jméno je vhodné pro všechna
znamení, neboť náš národ potřebuje hodně obě-tavých Václavů. Vládne Merkur, Slunce,
Venuše a Saturn.
VALDEMAR
- osobnost oblíbená ve společnosti, mající reálnou šanci na úspěchy. Velmi dobré jméno
pro životní start. Jako dítě se snadno učí, je inteligentní, hravý, nikoho nezarmoutí.
Dospělý má velké úspěchy u žen. Vhodné pro práci ve filmu, šoubyznysu či kultuře.
Všude je rád viděn. Prostě je to dítě štěstěny. Samozřejmě doporučuji ve všech
znameních. Vládne Merkur, Mars, Slunce.
WALDEMAR
- opět stačí mít o jedničku víc a je tu zcela jiný Waldemar, Dobrodruh, cestovatel i snílek.
Neklidný život ho provází stále a nutí ho dělat výjimečné věci. Vzpomeňme na Waldemara
Matušku. U něj se vše naplnilo měrou vrchovatou, Kromě Býka a Kozoroha se hodí pro
všechna znamení, hlavně vzdušná. Vládne Jupiter, Mars, Měsíc.
VALENTÝN
- vždy potřebuje rodinu a lidi, kteří ho mají rádi. Bez nich se cítí osamocen a opuštěn.
Pokud se neožení, zůstává u rodičů. Je učenlivý, ochotný i milující. Pracovitý a harmonický.
Jeho štěstí je prosté, miluje dětí i zvířata. Je pacifista. Většinou ho provází víra
v Boha. Vhodné pro všechna znamení. Vládne Merkur, Mars a Venuše.
VALERIE
- rázná, optimistická i vítězící, inteligentní a veselá. Má vše, co si žena může přát. Tento
krásný start jí může ztížit souřadnice s příjmením, ale budeme jí přát i vítěznou cestu,
nejen osud. Vhodné pro všechna znamení. Vládne Merkur, Mars, Venuše i Neptun.
VANDA
- pokušitelka mužů, než se vdá, ujde dlouhou cestu milostných i jiných zkušeností.
Škola jí nedělá žádné potíže, ale není její prioritou. Vanda je zvědavá, toužící po
neobvyklých dobrodružstvích. Nakonec si kolem třiceti let založí rodinu. Vhodné pro
znamení Býka, Kozoroha a Pannu, tam je trochu umírněnější. Vládne Merkur, Slunce,
Jupiter a Venuše.
VAVŘINEC
- obávaná čtyřicítka. Jméno moc nedoporučuji, neboť vám ze syna vyroste intelektuální
a samotářský bručoun se slabším zdravím a s problémy komunikace s druhými. Vibrace
tohoto jména bohužel působí velmi negativně. Vládne Merkur a Pluto.
VENDELÍN
- snadno se učí, originální, s horší vnitřní přizpůsobivostí, vůdčí typ. Měl by si udělat
pořádek nejdříve ve svém nitru. Vládne Merkur, Venuše a obrácené Slunce s Plutem.
Toto jméno provází citová rozkolísanost, nerozhodnost a někdy i tvrdost. Moc
nedoporučuji.
VENDULA
- jméno s karmickou zátěží, životni bloky, občas slabší zdraví. Jinak učenlivost,
citovost, životní změny. Karma se může snížit či odblokovat, pokud se rozhodne
pomáhat potřebným, může být zdravotní sestra, charitativní pracovnice či psycholožka.
Každopádně pomoc druhým jí přináší vlastní štěstí. V opačném případě smůlu. Vládne
Merkur, Měsíc, Jupiter a Saturn.
VERONIKA
- jméno plné pohybu, inteligence, humoru, touhy poznat život ve všech jeho podobách.
Přirozené charisma dělá Veroniku velice přitažlivou a oblíbenou. Je milá, soucitná a ráda
přenechá kousek ze svého štěstí těm, kdo ho tolik ne-mají. Jméno je vhodné ve všech
znameních. Vládne Merkur, Slunce, Jupiter.
VĚNCESLAV
- je velmi dobře vybaven pro život. Sympatický, oblíbený, chytrý a většinou se narodí i
s dobrým zdravým. Je samo statný a do studia se nemusí nutit. Touží hodně dokázat a
něčím být. Může být, čím si zamane, neboť on to dokáže. Jméno vhodné pro všechna
znamení. Vládne Merkur, Mars, Slunce.
VĚRA
- drobná vítězství v životě, problémy si dovede vytvořit sama svou neústupností. Věra by
měla pracovat sama na sobě a pokud překoná svá těžší vnitřní přizpůsobení, může' být
šťastna. Dovede být stálá, těžko přijímá jiné názory. Nemá to úplně lehké. Vhodné pro
znamení Váhy, Střelce. Ryb. Vládne Merkur, Slunce, Neptun a obrácené Slunce s Plutem.
VĚROSLAV
- domácí typ, řemesla mu nejsou cizí, nejraději pracuje pro rodinu. Je kutil či zahrádkář.
Rozený otec a manžel. Pokud si představujete pro své dítě klidný život, zvolte Věroslava.
Učenlivost je mu vlastní. Vhodný pro všechna znamení. Vládne Merkur, Mars a Venuše.
VIKTOR
- přeložené do jazyka numerologie: muž změn a boje. Jméno bojuje celý život o místo
na slunci. Nechybí mu chytrost, citlivost ani trocha pověstného štěstí, ale provází ho
neustálým pohybem osudu. Adaptabilní je snad jen v Blížencích a Vahách. V Beranu
je dost nervní, neboť chce stihnout vše a zapomíná, že člověk musí i spát. Viktorovi
může vyhovovat herectví, tam je bezpočet proměn. Nebo se často připojí k cirkusu a
kolotočům. Mohlo by ho zbrzdit pouze klidné datum narození. Pokud se narodí pátého
kterémkoli měsíci, máte z něj věčného tuláka po hvězdách. Vládne Merkur, Mars, Jupiter.
VIKTORIE
- znamená vítězná, ale je vnitřně hůře přizpůsobitelná, vždy individualistka, většinou
rodiče moc neakceptuje. Snadno se učí, je chytrá, materialistická, málokdo jí ošidí. Vdává
se později a vždy má manželství pod kontrolou. Muž nemá moc šancí podvádět či unikat.
Jako matka bývá citlivá i pozorná ke svým ratolestem. Vhodné pro všechna znamení.
Vládne Merkur, Mars a Slunce.
VILÉM
- ve jméně je karmická zátěž. Pokud už je vám dáno toto jméno, budete zřejmě inklinovat
k pomoci druhým, pokud ne, máte zřejmě problémy různého rázu. Vilém je ovlivněn vibracemi
čísla 25, to znamená povolání a žiti pro své blízké i vzdálené. Znamená soucit s
bližními, vztah ke zvířatům a přírodě. Jméno vhodné pro Blížence, Váhy, Vodnáře. Vládne
Merkur, Měsíc, Jupiter a Saturn.
VILMA
- dobré jméno, obsahuje učenlivost, cit, inteligenci i nadání. Číslo 21 znamená úspěch,
pokud není nepříznivá souřadnice s příjmením, Vilma by mohla mít zajímavý život. Jméno
vhodné pro všechna znamení. Vládne Merkur, Měsíc, Slunce a Mars.
VINCENC
- boj o vzdělání, inteligence a bohužel karmická zátěž. Opět nabádám k lásce a práci pro
bližní. Jen tak můžete velmi ulehčit svému životu. Prožít ho radostněji jako zapálený pedagog,
lékař, kněz apod. Jméno vhodné pro Berana, Lva, Kozoroha. Vládne Merkur, Mars
a Saturn.
VIOLA
- žena změn, nadání a romantiky. Bude ráda cestovat, poznávat nové tváře i kraje. Neklid
v duši ji nutí k práci a objevování čehokoliv. Hlavně, že má co dělat. Doporučuji všechna
zemská znamení. Vládne Merkur, Měsíc, Mars a Jupiter.
VÍT
- ochutnávač života, učenlivý, inteligentní a samostatný.
Míra sobectví je dána vibrací 15, která znamená "já". Vít se žení později, protože tvůrčí
či jiná zajímavá práce ho pohlcu-je. Navíc se mu do ženění moc nechce. Jméno velmi
vhodné pro Pannu, Lva, Berana a Kozoroha. Vládne Merkur, Slunce, Jupiter a Venuše ..
VÍTĚZSLAV
- práce v umění, literatuře a kultuře všeobecně. Mistrně zvládá rétoriku nebo je velmi
upovídaný, oblíbený ve společnosti a vždy má velkou podporu žen. Přestože je často
vnitřně hůře přizpůsobitelný, vždy je osobnost. Doporučuji ve všech znameních. Vládne
Merkur, Slunce, Uran a Neptun.
VLADAN
- inteligentní snílek, přítel změn k dobrému. Neváhá se odstěhovat do ciziny, toulat se po
světě a hledat štěstí, dokud ho nenajde. Většinou zvítězí. Je to dobré jméno, vhodné pro
všechna znamení. Vládne Merkur, Slunce, Uran a Neptun.
VLADĚNA
- její touha dosáhnout met nejvyšších se v mnoha případech naplní. Je učenlivá, bystrá
a pokud šťastně přežije rané mládí, bude mít titul. V případě opačném si život ztíží
manželstvím a vzdělávání už nebude tak snadno dosažitelné. Vládne Merkur, Měsíc a
Jupiter.
VLADIMÍR
- jméno zatížené karmou a nepřízní osudu. Sice honosně vypadající, ale velmi záludné.
Nepřináší štěstí v citech, ani ve zdraví. Pokud se Vladimírovi něco podaří, je to díky jeho
souřadnici s příjmením a dobrému datu narození. I přesto určité potíže přetrvávají. Opět
platí zákon lidství a soucit, práce pro lidi Vladimíra z větší části osvobozuje od zátěže.
Přesto bych velmi zvažovala volbu tohoto jména pro syna. Vládne Merkur, jenž zaručuje
vysokou inteligenci, Mars bo-jovnost a Saturn, planeta osudu a karmy.
VLADISLAV
- bojovník, rázný a mazlící se pouze se ženami, nikoli se životem. Doporučuji v Beranu,
tam dokáže mnohé ve sportu či umění. Jako Lev bývá vedoucí pracovník či podnikatel.
V Panně a Býku skvělý řemeslník, ve Štíru je bohužel tvrďas, v Rybách umělec, v
Blížencích a Střelci cestovatel. V Kozorohu dost uzavřený a přemýšlivý badatel, ve
Vodnáři muž řady potíží. Tak si můžete vybrat. Vládne Merkur a obrácený Mars s Plutem.
VLASTA
- osobnost obětující se pro své blízké, své přátele si vybírá.
Má jich málo, ale dobré. Většinou celý život zůstává introvert, může tím trpět její
psychika. Později se tyto skrývané stresy dostávají na povrch v podobě nemocí či
nespavosti. Vlasta se snadno učí, chce vítězit, ale život ji přemáhá. Vhodné pro Berana,
Lva, Střelce, Pannu či Vodnáře. Vládne Merkur, Slunce, Měsíc a Mars.
VLASTIMIL
- vítězná vibrace jména v každém věku. Znamená in-teligenci, bojovnost, smysl pro
rodinu a stálost ve všem, co dělá. Je dlouhověký, rozvážný, může být čímkoli a bude
úspěšný. Jméno je vhodné pro všechna znamení. Podle nich se Vlastimil hodně vyvíjí.
Vládne Merkur, Mars, Venuše a Neptun.
VLASTISLAV
- těžká karmická zátěž. Znamená podřízený stav a práci pro druhé. Moc jméno
nedoporučuji, nepřináší šťastný život. Vlastislav je lehce vzdělatelný. Vládne Merkur,
Měsíc a Neptun.
VOJTĚCH
- opět nešťastná 29 a karmická zátěž. Vždycky se v životě něco zvrtne a Vojtěch
pracuje a pracuje. Číslo 29 se podobá kovové kouli na noze. Jméno české, tradiční, ale
nebezpečné. Nedoporučuji v žádném znamení.
VRATISLAV
- karmická zátěž, která mizí v obětavé práci pro druhé. Vratislav je inteligentní, bojovný,
šikovný a musí si dát pozor na Saturn. Tzn. jak začne myslet na sebe a své obohacení,
je zle. Karma je aktivována, působí a Vratislavovi najednou padá všechno, co si postavil.
Takže už víte, jak lze z vibrace 34 dostat to nejlepší. Doporučuji znamení Panny, Vodnáře,
Vah, Kozoroha a Býka. Vládne Merkur, Mars a Saturn.
XÉNIE
- bojovnice za lásku. Má smysl pro rodinu a nesmlouvavě ji brání proti všem. Jako
manželka je .. stíhačka", za což může bohužel její jméno. Jako dítě závislá na rodičích, ale
až ne-zdravě. Jsou lepší jména než toto. Nedoporučuji v žádném znamení. Vládne Venuše
a Mars s obráceným Plutem.
ZBYNĚK
- jako by se s těmi 29 roztrhl pytel! Zbyňkovi také nezbývá nic jiného než práce pro
druhé. Navíc ho v životě čeká hodně změn. Jméno nedoporučuji v žádném znamení.
ZBYŠEK
- proměnlivý osud s karmickou zátěží, dá se zmírnit prací pro druhé a obětováním se. Vše
dobré, co poskytnete, se v dobrém vrátí. Bohužel se vrátí i vše zlé. Doporučuji studium
medicíny, hlavně se zaměřením na psychologii, anebo jít cestou víry. Případně může
sloužit jako charitativní pracov-ník. Vládne Uran, Měsíc a Neptun.
ZDENĚK
- jméno má stejnou karmickou zátěž jako Zbyněk, to zna-mená skutečně nelehký život.
Jméno vůbec nedoporučuji. Vládne Uran, Měsíc a Neptun.
ZDEŇKA
- život plný změn a problémů. Planeta Saturn je někdy ne-milosrdná. Toto jméno
má omezený příděl štěstí. Může za to vibrace čísla 25, kterou lze usměrnit prací pro
druhé a obě-továním se pro lidi. Časem tak zapomene na vlastní starosti. Jméno moc
nedoporučuji, ztěžuje žití. Vládne Uran, Měsíc a Jupiter, kterého strhává Saturn.
ZDISLAVA
- je jméno společenské úrovně s hezkou tváří, inteligenci i talentem. Velmi učenlivé,
oblíbené, samostatně se rozhodu-jící. Doporučuji ve všech znameních. Vládne Uran,
Mars, Slunce a Merkur.
ZIKMUND
- hlava ryšavá. Materialistický, bojovný, neklidný, potřebuje, aby se stále něco dělo.
Může být i úspěšný cestovatel nebo voják z povolání. Jeho vnitřní síla mu nedovoluje
projít životem jen tak. On musí vítězit. V dnešní době by uspěl jako tvrdý podnikatel.
Vládne Uran, Mars, Jupiter a opět končí Uranem. Vhodný pro všechna znamení,
kromě Štíra. Neče-kejte, ženy, mnoho něžnosti a oddanosti, spíše zlaté pruty a častou
nepřítomnost.
ZINA
- toto ruské jméno se vloudilo do našeho kalendáře naštěstí s dobrou vibrací. Obsahuje
flexibilitu, citovost a ob-čas proměny nálad, životních cílů a cest. Dovede být obětavá,
avšak nenechá se zpovídat, musíte jí nechat samostatnou vůli, pak teprve rozkvete jako
růže. Jméno je vhodné pro všechna znamení. Vládne Uran, Měsíc, Mars a Jupiter.
ZLATA
- ochutnávačka života, veselá, zvědavá, učenlivá, dobrá matka i občas dobrodružka.
Většinou volí zaměstnání či poslání, kde se stále něco děje a ona může být ve středu
dění. To je nejšťastnější. Může si tím popudit přátele nebo rodinu. Jméno je vhodné pro
všechna znamení. Vládne Uran, Slunce, Jupiter a Venuše.
ZOE
- francouzské jméno Zoe vždy vítězí, je individualistka s horším vnitřním přizpůsobením.
Bohužel tvrdohlavost bývá na škodu všem cílům, které si předeslala splnit. Nedoporučuji
dávat v Beranu, Býku, Štíru, Kozorohu a v Blížencích, protože by vznikla žena velmi
problematická. Vládne Uran, Slunce a obrácené Pluto.
ZORA
- příznivkyně změn, je flexibilní a má v životě štěstí pokud pracuje pro lidi. Nesmi se
uzavřít do svého soukromého království, začaly by problémy. Vždy musí být připravena
k pomoci ostatním a vše špatné i nepodstatné se rozplyne, Pak teprve přijde štěstí a
radost. Zora je citlivá a chytrá. Doporučuji v Beranu, Lvu, Střelci a Vodnáři. Také Ryby li'
jsou nebezpečné. Vládne Uran, Měsíc, Merkur a Venuše.
ZUZANA
- proměnlivá, materialistická, občas i mateřská. Vhodná povoláni jsou ta, kde se něco
děje. Zuzana nesnáší monotematickou práci. Má málo přátel, ale když už někoho přijme,
je dobrá kamarádka. Vhodné pro Váhy, Blížence, Panny, Vodnáře a Štíry. Vládne Uran,
Měsíc, Venuše a uzavírá opět Uran.
ŽANETA
- velmi silná osobnost, která si nenechá mluvit do života. Měla by vždy najít uplatnění.
Ve vibraci čísla 22 se skrývá obrovská síla dobra i zla. Je to číslo na rozhraní, takže bych
doporučila dát se cestou budování dobra. Přinese to Žanetě štěstí. Jméno je vhodné pro
všechna znamení. Vládne Uran, Měsíc a občas Merkur.
ŽOFIE
- učenlivá, jen jí u toho udržet. Neposedná, živočišná, bojovná, při výchově
vyžaduje hodně trpělivosti. Pokud pracuje pro lidi, má štěstí. Odbourává totiž karmickou
vibraci čísla 34. Je inteligentní, mohla by z ní vyrůst doktorka psychologie, má totiž
vztah k lidem. Méně doporučuji ve Štíru a Lvu. Vládne Uran, Mars a Saturn, což někdy
může Žofii dovézt i k duchovním vědám.
 
Zdroj: www.centrum-revital.cz/soubor/vyklad-podle-krestniho-jmena