Služby nehrazené ze zdravotního pojištění poskytované na přání pacienta - ceník platný od 1.1.2020 (platby jen v hotovosti)

Sterilní jednorázová zrcadla............................................................65,-Kč

Poplatek za nadstandardní služby..................................................350,-Kč /6 měs. 

Poplatek za nadstandardní služby (15-18 a nad 65 let)....................200,-Kč /6 měs.

Zaslání receptu poštou nebo emailem..............................................55,-Kč

Recept na HAK pro neregistrované nebo nepojištěné.......................150,-Kč

Vstupní prohlídka do zaměstnání pro registrované...........................400,-Kč

Vstupní prohlídka do zaměstnání pro registrované s UZ....................650,-Kč

Ultrazvukové vyšetření na přání registrované pacientky....................450,-Kč

Vydání potvrzení pro administrativní účely.......................................200,-Kč

Výpis ze zdravotní dokumentace na vlastní žádost............................200,-Kč

Předpis léků na oddálení menses na vyžádání..................................150,-Kč

Předpis léků na oddálení menses pro neregistrované........................200,-Kč

Sepsání žádosti o UPT včetně UZ...................................................1000,-Kč

Konzultace a předpis Rp. na postkoitální antikoncepci.......................200,-Kč

Očkování proti rakovině - Cervarix.................................................2100,-Kč

Očkování proti rakovině - Gardasil (Silgard)....................................2500,-Kč

Očkování proti 9 HPV - Gardasil 9..................................................3900,-Kč

Aplikace donesené vakcíny.............................................................300,-Kč

Zavedení IUD-Ag včetně materiálu................................................3100,-Kč

Zavedení IUD-Au včetně materiálu................................................3600,-Kč

Zavedení IUS Mirena (včetně materiálu)........................................6600,-Kč

Zavedení+materiál IUS Kyleena (5let, pro nerodivší)......................6900,-Kč

Levosert-IUD s hormonem na 4-5 let(včetně materiálu)..................5500,-Kč

Nové šetrné nízkohormonální tělísko Jaydess vhodné i pro nerodivší, na 

3 roky, včetně materiálu...............................................................5500,-Kč

Zavedení přineseného vlastního IUD..............................................2000,-Kč

Aplikace depotní kontracepce.........................................................100,-Kč

Konzultace s vyšetřením+UZ pro neregistrované...........................1200,-Kč

Konzultace bez vyšetření (15 min).................................................600,-Kč

Vyšetření u nepojištěné pacientky..................................................650,-Kč

+ 600,-Kč pro laboratoř za provedení klasické cytologie

Vyšetření u nepojištěné pacientky včetně UZ................................1400,-Kč

+ 600Kč pro laboratoř za provedení klasické cytologie (od 1.7.2022 změna 

laboratoře)

Test na trombofilní mutace-Leiden+protromfin (faktory II a V)

v GHC+200,-Kč odběr krve...........................................................800,-Kč

Test na BRCA 1,2-geny v GHC +200,-Kč odběr krve.....................1190,-Kč

Test na přítomnost HPV včetně typizace mRNA APTIMA...............1800,-Kč

Test na pohlavně přenosné choroby (Chlamydia trachomatis, Neisseria 

gonorrhoea, Trichomonas vaginalis, Ureaplasma urealyticum et parvus, 

Mykoplasma genital.et homonis), nutno hlásit předem.................2300,-Kč

 

Test na HPV DNA test cobas x 480 s typizací 16 a 18..................1200,- Kč

CINtec PLUS biomarker p16+Ki67 v cytologickém nátěru............1500,- Kč

Klasicka cytologie české registrované pojištěné pacientky vlastní 

žádost dříve než hrazeno ze ZP....................................................600,- Kč

LBC cytology (cytologie do tekutého média) - nutno hlásit při 

objednání...................................................................................900,-Kč

LBC cytology+HPV+typizace - nutno hlásit při objednání..............2100,-Kč

FOB test na skryté krvácení do stolice od 50 let odběrová sada........50,-Kč

FOB test na skryté krvácení do stolice na vlastní žádost..................300,-Kč

Vystavení duplikátu PN.................................................................200,-Kč

Formuláře pro pojišťovny, letecké společnosti (dle rozsahu).....200-400,-Kč

Zaslání zprávy s výsledkem kultivace + případný recept do mailu pro 

pacientky dětské gynekologie........................................................100,-Kč

Odběrová zkumavka na FOB, vratná záloha....................................100,-Kč

Provedení testu FOB bez indikace ZP..............................................350,-Kč

 

Pro těhotné

Fotografie z ultrazvuku................................................................100,-Kč

Určení pohlaví plodu (registrované)..............................................250,-Kč

Určení pohlaví plodu (neregistrované)...........................................350,-Kč

Aplikace anti-D............................................................................150,-Kč

Ultrazvuk na přání těhotné mimo hrazený screening
(20. a 30.týden)..........................................................................250,-Kč

Těhotenský balíček (UZ kdykoliv při každé kontrole, určení

pohlaví, 2x foto, možnost přítomnosti blízké osoby u UZ 

vyšetření)..................................................................................1590,-Kč

Kontrola růstu plodu, množství plodové vody a polohy

plodu po 36.týdnu............................................................................400,-Kč

Vystavení duplikátu těh.průkazky při ztrátě.....................................250,-Kč

Sepsání zpětné žádosti o pracovní neschopnost či PPM...................500,-Kč

Pro těhotné viz. Informace pro těhotné