O nás

Již 12.rokem naše ordinace poskytuje preventivní i léčebnou péči pro těhotné pacientky, gynekologické pacientky i dětsko-gynekologické pacientky. Čeká Vás individuální a profesionální přístup k pacientce v příjemném prostředí s milým přístupem i k Vašim dětem. Samozřejmostí je dostatek času umožňující probrání potíží a vysvětlení možných dalších postupů. Moderní vybavení ultrazvukem umožňuje rychlou a přesnou diagnostiku. Kromě běžné preventivní péče a komplexní péči o těhotnou ženu poskytujeme i aplikaci očkování proti HPV virům tedy snížení rizika rakoviny děložního hrdla, možnost moderní LBC cytology, péči o dětské pacientky s citlivým přístupem. Snažíme se maximálně vyjít vstříc potřebám našich klientek. Plošně všem poskytujeme nadstandardní administrativní služby. Nabídkou dalších nadstandardních služeb rozšiřujeme spektrum standardů poskytovaných zdravotními pojišťovnami, viz. ceník.

MUDr. Radka Vetešníková-Koubová

Promovala na 1. LF UK v Praze v roce 1997. V letech 1997-2000 působila na gynekologicko-porodnickém oddělení MN v Čáslavi. Po složení první atestační zkoušky s pochvalou v r. 2000 začala působit na Gynekologicko-porodnické klinice 2.LF UK v Motole v Praze. Kde pracovala doposud. Specializovala se zejména na dětskou gynekologii a porodnictví. V r. 2005 složila Evropskou atestaci z gynekologie a porodnictví a v r. 2006 atestaci z dětské gynekologie.

Eva Latta

Sestra v gynekologické ordinaci.

Seznam pojišťoven

111 VZP
Všeobecná zdravotní pojišťovna

207 OZP
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank a pojišťoven

211 ZP MV ČR
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra

205 ČPZP
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

201 VoZP
Vojenská zdravotní pojišťovna