O nás

Naše gynekologická ordinace poskytuje nadstandardní preventivní i léčebnou péči pro děti a dospělé. Čeká Vás zde příjemný personál i prostředí a profesionální přístup k pacientce. Jsme vybaveni ultrazvukem pro rychlou a přesnou diagnostiku, provádíme očkování proti rakovině děložního čípku, specializujeme se také na problematiku dětské gynekologie.

Veškerá zdravotní péče je na našem pracovišti zdarma. Poskytujeme však plošně všem zejména administrativní nadstandardní služby  – zasílání výsledků SMS či mailem, objednací systém bez čekání šetřící nově čas pacientek, možnost objednání receptu telefonem či vystavení na počkání i mimo objednací systém, objednávání v prodloužené ordinační době po 15 h, možnost konzultovat mailem apod. Tato služba je zpoplatněna 200 Kč/6 měsíců.

MUDr. Radka Vetešníková-Koubová

Promovala na 1. LF UK v Praze v roce 1997. V letech 1997-2000 působila na gynekologicko-porodnickém oddělení MN v Čáslavi. Po složení první atestační zkoušky s pochvalou v r. 2000 začala působit na Gynekologicko-porodnické klinice 2.LF UK v Motole v Praze. Kde pracovala doposud. Specializovala se zejména na dětskou gynekologii a porodnictví. V r. 2005 složila Evropskou atestaci z gynekologie a porodnictví a v r. 2006 atestaci z dětské gynekologie.

Eva Latta

Sestra v gynekologické ordinaci.

Seznam pojišťoven

111 VZP
Všeobecná zdravotní pojišťovna

207 OZP
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank a pojišťoven

211 ZP MV ČR
Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra

205 ČPZP
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

201 VoZP
Vojenská zdravotní pojišťovna